Om kursen

Kursens övergripande syfte är att studenten ska introduceras till akademiska studier. Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande akademiska kunskaper och förmågor som förberedelse för fortsatta högskolestudier. Därigenom kan studenten öka sina förutsättningar att genomföra fortsatta högskolestudier på ett bra sätt.

Kursinnehåll

.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt