Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 5 juni 2022
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt