Sommarkurs, Avancerad nivå
5 hp
Malmö dagtid 33%
7 juni 2021 - 29 augusti 2021
Ansökningen öppnar 19 februari

Om kursen

Kursen vänder sig främst till dig som är ny som lärare och syftar till att ge en grund för att arbeta professionellt som lärare på ett universitet. Fokus ligger på planering och genomförande av undervisning och examination, på studenters lärande samt på universitetet som organisation och myndighet.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på uppdraget som lärare i högre utbildning i allmänhet och vid Malmö universitet i synnerhet. Fokus ligger på planering och genomförande av undervisning och examination, på studenters lärande samt på högskolan som organisation och myndighet. Olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande belyses och varianter på undervisnings- och examinations/bedömningsformer prövas och värderas kritiskt.

Behörighet

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kontakt