Om kursen

Kursen vänder sig främst till dig som är ny eller blivande lärare inom högre utbildning och syftar till att ge en grund för att arbeta professionellt som lärare på ett universitet. Fokus ligger på planering och genomförande av undervisning och examination, utifrån studenters lärande samt på universitetet som organisation och myndighet.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att kursdeltagare ska utveckla en grund för att arbeta professionellt som lärare inom högre utbildning.Kursen fokuserar på uppdraget som lärare i högre utbildning i allmänhet och vid Malmö universitet i synnerhet. Fokus ligger på planering och genomförande av undervisning och examination, på utifrån studenters lärande samt på universitetet som organisation och myndighet.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).