Om kursen

Kursen vänder sig till studenter som vill utveckla sin förmåga att läsa och skriva akademiska texter. Den riktar sig till dem som inte läst på universitet/högskola innan och som behöver komma i gång med skrivandet efter gymnasiet/Komvux. Men den riktar sig också till dem som redan studerar, och som upplever att förmågan att läsa och skriva akademiska texter inte riktigt räcker till.

På kursen arbetar vi med att läsa en vetenskaplig artikel och att skriva kortare vetenskapliga texter. Texterna skrivs i flera steg, där studenter få mycket respons, både av kamrater och läraren. Målet med kursen är att studenten ska ha utvecklat sin skriftliga förmåga och därigenom vara bättre rustad att ta sig an skrivande på universitet/högskola.

Höstterminen 2024 kommer föreläsningarna att ges på tisdagar, med början kl. 15.15.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt