Sommarkurs, Avancerad nivå
5 hp
Distans blandad undervisningstid 50%
6 juni 2022 - 28 augusti 2022
Ansökningen öppnar 18 februari

Om kursen

Ofta är kurserna en del i din kompetensutveckling som högskolelärare. I många fall finns det också ett önskemål från arbetsgivaren att avklarade kurser är en grund för tillsvidareanställning. Det kan därför ligga i kursdeltagarens och arbetsgivarens intresse att formellt avtala att kursdeltagandet sker inom ramen för anställningen.

Schema vårterminen 2021

- Torsdagen den 15 april, kl 09.00-15.00 Föreläsning

- Torsdagen den 29 april, kl 09.00-12.00 Föreläsning och kl 13.00-15.00 Eget arbete

- Torsdagen den 6 maj, kl 09.00-12.00 Föreläsning och kl 13.00-15.00 Eget arbete

- Torsdagen den 27 maj, kl 09.00-15.00 Föreläsning

- Torsdagen den 3 juni, kl 09.00-15.00 Examination. Opposition/seminariebehandling enligt schema

Samtliga föreläsningar samt examinationen kommer att ske digitalt via Zoom.

Syftet med kursen är att stärka kursdeltagarens kompetens att utveckla utbildningen inom det egna kunskapsområdet genom att relatera till teori och forskning inom högre utbildning. Arbetet ska relateras till kursdeltagarens institutionella kontext och förväntas knyta an till tidigare genomgångna högskolepedagogiska studier.

Syftet är att arbetet ska kunna bidra till att utveckla verksamheten. Ett ytterligare syfte är att arbetet ska kunna inga i kursdeltagarens pedagogiska meritportfölj. Utöver detta ska kursen bidra till att skapa kontaktytor över organisatoriska gränser på Malmö universitet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande samt 5 hp i högskolepedagogik eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kontakt