Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten inhämtar grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning och dess livskonsekvenser för individen samt de funktionshinder som kan uppstå. Samhällsorganisationen och välfärdssystemets insatser och stöd behandlas. Kursen innehåller också fördjupning inom olika fält av funktionshinderforskning.

Kursen består av 4 delkurser:.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 40%, Högskolepoäng 20%, Högskoleprov 40%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursutvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna, Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt