Om kursen

Dramapedagogik III: Gestaltning och konstpedagogiska processer.

I kursen ges studenten möjlighet att utveckla en fördjupad förmåga att genomföra ett gestaltande arbete inom dramapedagogik med inriktning mot scenisk gestaltning. Studenten får möjlighet att fördjupa sin förståelse för det praktiska och teoretiska arbetet med att skapa utforskande och utmanande mötesplatser mellan scenkonst och olika slags publik. I kursen bearbetas frågor kring ledarskap, grupprocess och hur reflekterande samtal kan stödja lärandeprocesser.

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS281F Dramapedagogik I (godkänd) och KS282F Dramapedagogik II (genomgången) eller KS112F Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Relaterade fristående kurser

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kontakt