Om kursen

Dramapedagogik III: Gestaltning och konstpedagogiska processer.

I kursen ges studenten möjlighet att utveckla en fördjupad förmåga att genomföra ett gestaltande arbete inom dramapedagogik med inriktning mot scenisk gestaltning. Studenten får möjlighet att fördjupa sin förståelse för det praktiska och teoretiska arbetet med att skapa utforskande och utmanande mötesplatser mellan scenkonst och olika slags publik. I kursen bearbetas frågor kring ledarskap, grupprocess och hur reflekterande samtal kan stödja lärandeprocesser.

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förmåga att genomföra ett gestaltande arbete inom dramapedagogik med inriktning mot scenisk gestaltning. Studenten ska även fördjupa sin förståelse för det praktiska och teoretiska arbetet med att skapa utforskande och utmanande mötesplatser mellan scenkonst och det dramapedagogiska fältet.

Centralt i kursen är scenisk gestaltning och konstnärliga uttryck och kursen behandlar hur dramapedagogisk praktik kan arbeta med ett samtidsangeläget innehåll.
Utifrån utforskande praktiker tränas ledarskapet i mötet mellan scenkonst och det dramapedagogiska fältet.
I kursen analyserar och reflekterar studenten kring ledarskap, grupprocess och reflekterande samtal med koppling till scenisk gestaltning och konstnärliga uttryck.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS281F Dramapedagogik I (godkänd) och KS282F Dramapedagogik II (genomgången) eller KS112F Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället (godkänd)

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Relaterade fristående kurser

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt