Om kursen

Dramapedagogik IV: Tillämpad teater, projektarbete och demokratiska processer.

I kursen får studenten möjlighet att utveckla sin kunskap om och förståelse för tillämpad teater och utmaningsbaserat lärande, med utgångspunkt i dramapedagogik. I kursen ingår att leda ett dramapedagogiskt projekt med fokus på demokratiska processer och deltagarnas livsvärldar. I kursen ingår även möjlighet att utveckla sin förmåga till akademiskt skrivande.

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS282F Dramapedagogik II (godkänd) och KS283F Dramapedagogik III (genomgången) eller KS113F Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama (godkänd)

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Relaterade fristående kurser

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt