Om kursen

Dramapedagogik IV: Tillämpad teater, projektarbete och demokratiska processer.

I kursen får studenten möjlighet att utveckla sin kunskap om och förståelse för tillämpad teater och utmaningsbaserat lärande, med utgångspunkt i dramapedagogik. I kursen ingår att leda ett dramapedagogiskt projekt med fokus på demokratiska processer och deltagarnas livsvärldar. I kursen ingår även möjlighet att utveckla sin förmåga till akademiskt skrivande.

De sex fristående kurserna i dramapedagogik (I–VI) utgör en grundutbildning till dramapedagog.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin kunskap om och förståelse för tillämpad teater och utmaningsbaserat lärande med utgångspunkt i dramapedagogik. Studenten ska vidare utveckla sina färdigheter i att leda ett dramapedagogiskt projekt med fokus på demokratiska processer och deltagarnas livsvärldar. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla sin förmåga till akademiskt skrivande.

I kursen utforskar studenten utmaningsbaserat lärande och tillämpad teater i relation till dramapedagogik. I kursen behandlas demokratiska processer och verktyg för research samt hur förståelse för projektdeltagares livsvärldar kan utvecklas.

Studenterna ges möjlighet att vidareutveckla sitt ledarskap genom att planera, dokumentera och genomföra ett projekt från idé till presentation.

Kursen innehåller akademiskt skrivande i form av en projektrapport som innebär ett prövande av hur teori och empiri kan gestaltas med olika dramapedagogiska verktyg.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KS282F Dramapedagogik II (godkänd) och KS283F Dramapedagogik III (genomgången) eller KS113F Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama (godkänd)

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Relaterade fristående kurser

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt