Om kursen

Kursen syftar till att ge dig som vill bli skolledare grundläggande kunskap och förståelse om skolledarskapets utmaningar.

Skolans uppdrag, värdegrund, skolutveckling samt ledarskap och gruppsykologi utgör några av de bärande delarna i kursen. Deltagarnas föreställningar om ledarskapets förutsättningar bildar utgångspunkt för reflektion och problematisering. Villkor och förutsättningar för dagens och morgondagens skola problematiseras.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på teorier om ledarskap inom och utanför skolans organisation nationellt och internationellt. Det offentliga ledarskapets komplexitet lyfts fram. Vad som styr skolan och dess konsekvenser för ledarskapet är en viktig del av kursen. Vidare fokuserar kursen på innebörden av förändringsarbete och på gruppsykologi.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Yrkesexamen för undervisningsyrken, eller

Annan utbildning och erfarenhet som tex Studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, kurator eller sjuksköterska samt pågående anställning inom skolväsendet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna. (HF 1:14).