Om kursen

Kursen syftar till att ge dig som vill bli skolledare grundläggande kunskap och förståelse om skolledarskapets utmaningar.

Skolans uppdrag, värdegrund, skolutveckling samt ledarskap och gruppsykologi utgör några av de bärande delarna i kursen. Deltagarnas föreställningar om ledarskapets förutsättningar bildar utgångspunkt för reflektion och problematisering. Villkor och förutsättningar för dagens och morgondagens skola problematiseras.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • Yrkesexamen för undervisningsyrken, eller
  • Annan utbildning och erfarenhet som tex Studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, kurator eller sjuksköterska samt pågående anställning inom skolväsendet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna. (HF 1:14).

Kontakt