Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö kvällstid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsprocess samt ämnesdidaktik som forskningsområde

Kursinnehåll

I kursen studeras och diskuteras ämnesdidaktisk nationell och internationell forskning och de kritiska frågor som aktualiseras i förhållande till utgångspunkter och forskningsprocess.

Behörighet

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Eller

en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt