Har du en speciallärar- eller specialpedagogexamen eller motsvarande inom huvudområdet specialpedagogik på avancerad nivå? Nu har du möjlighet att räkna in stora delar av dina tidigare kurser i en masterexamen i specialpedagogik om 120 högskolepoäng vid Malmö universitet.

Madeleine Sjöman, samordnare för mastern i specialpedagogik

Om utbildningen

Samhället och utbildning ställer allt högre krav på individers självständighet att fungera och lära. Kraven har lett till att allt fler individer upplever ett utanförskap, vilket i sin tur kräver nya sätt att planera, anpassa och organisera en verksamhet för att möta olikheter. Med den utvecklingen ökar även kraven på fördjupad specialpedagogisk kompetens.

Kurspaketet ger fördjupad teoretisk kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Centrala teman är organisatoriska och samhälleliga förutsättningar för att möta individers varierande behov av anpassningar och särskilt stöd. Som student får du också praktiska kunskaper för att kunna göra studier, undersökningar och utvärderingar inom offentlig och privat sektor.

Kurspaketet ger fördjupad kunskap om inkluderings- och exkluderingsprocesser på samhälls-, organisation- grupp- och individnivå. För att synliggöra och kritiskt analysera de olika processerna får du fördjupa dina teoretiska och metodologiska kunskaper.

Kurspaketet leder till en masterexamen inom huvudområdet specialpedagogik om 120 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Efter examen

En masterexamen i specialpedagogik öppnar upp för olika karriärvägar inom offentlig och privat sektor samt statliga myndigheter, som rör tillgänglig utbildning för alla.

En examen i specialpedagogik kan leda till ett ökat ledarskapsansvar inom utbildningssektorn. Det finns också möjlighet till specialisering, till exempel genom det examensarbete som du genomför om minst 15 högskolepoäng.

Med en examen i specialpedagogik får du möjlighet att söka forskarutbildning som doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik eller i specialpedagogik.

Kurser inom kurspaketet

I kurspaketet ingår både obligatoriska och valbara kurser. Alla kurser ges på halvfart, kvällstid och kan därför kombineras med arbete. Du kan till stor del välja själv i vilken ordning du läser kurserna.

Utöver de obligatoriska kurserna väljer du en fördjupningskurs utifrån ett valfritt innehåll inom det specialpedagogiska fältet, till exempel språk-, kommunikations- och matematikutveckling, autism, samtalsprocesser eller skol- och organisationsutveckling.

Kurser inom kurspaketet

Hösten 2024

Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning,15 hp

Specialpedagogik: Självständigt arbete I + II, 30 hp

Våren 2025

  • Specialpedagogik: Forskningsdesign inom praktiknära forskning, 7.5 hp
  • Specialpedagogik: Självständigt arbete II, 15 hp

Valbar fördjupningskurs:

  • Specialpedagogiska dilemman inom språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling, 7.5 hp

Valbara kurser på andra lärosäten

Nedan hittar du exempel på andra valbara fördjupningskurser om minst 7.5 hp på masternivå inom huvudområdet i specialpedagogik vid andra lärosäten.

Kurser vid Mälardalens universitet

Kurser vid Karlstads universitet

Obligatoriska kurser i masterexamen inom specialpedagogik

De obligatoriska kurserna inom specialpedagogik för att få ut en masterexamen är:

  • Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning inom specialpedagogik, 15 hp
  • Specialpedagogik: Forskningsdesign inom praktiknära forskning, 7.5 hp

samt

  • Specialpedagogik: Självständigt arbete I + II, 30 hp

eller

  • Specialpedagogik: Självständigt arbete II, 15 hp (för dig som redan har ett examensarbete inom specialpedagogik om 15 hp på avancerad nivå).

Därutöver behöver du minst 7.5 hp som obligatorisk valbar kurs inom specialpedagogik.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Speciallärar- eller specialpedagogexamen eller inom specialpedagogiskt område på avancerad nivå om minst 60 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Tillgodoräknande

Om du har läst kurser eller program inom det specialpedagogiska fältet som motsvarar den kurs i specialpedagogik som du är antagen till, så kan du ha möjlighet att tillgodoräkna dig de poängen.

Ansök om tillgodoräknande

Studie- och karriärvägledning

Har du frågor om behörigheter, tillgodoräknande eller lärarutbildningarna är du välkommen att kontakta studievägledningen.

Studie- och karriärvägledning