Om utbildningen  

Vill du vara en del av samhällsutvecklingen och skapa smarta tekniska lösningar som gör skillnad? Tycker du om att experimentera och lösa problem? Då kan en civilingenjörsexamen med inriktning datateknik vara rätt utbildning för dig. Våren 2025 öppnar ansökningen till programmet som startar höstterminen 2025.  

Civilingenjörsprogrammet vid Malmö universitet omfattar 300 HP och är uppbyggt som ett sammanhållet 5-årigt program. År 1–3 ger dig grundläggande kunskaper i centrala ämnen, medan du under de två avslutande åren fördjupar dig antingen inom Tillämpad Data Science eller inom området Internet of Things. Båda inriktningarna ger kompetenser som svarar mot arbetsmarknadens stora behov. Möjligheten att välja inriktningen Internet of Things gör programmet i Malmö unikt.   

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande. Föreläsningar varvas med projektarbeten, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, med mera – allt för att du ska utveckla din ämnesmässiga kompetens och din professionella identitet som civilingenjör.  

På utbildningen får du lära du dig att arbeta med många olika aspekter av datateknik, såsom programmering, databaser, inbyggda system, människa-dator-interaktion, elektronik, matematik, etik och hållbarhet.   

Du kommer att få både en bred teknisk grund och fördjupade kunskaper inom någon av utbildningens inriktningar. Under utbildningen kommer du att möta lärare som är internationellt aktiva forskare inom dessa områden.

Under utbildningens två sista år väljer du att specialisera dig antingen inom Tillämpad Data Science eller Internet of Things. De båda profilerna relaterar till varandra i viss mån, till exempel genom användningen av AI-tekniker, men har skilda kunskaps- och färdighetsbehov.  

Inom Tillämpad Data Science kombineras kunskaper från datavetenskap, matematik, kommunikation och andra ämnen för att hitta lösningar inom en rad områden, såsom medicin, ekonomi, miljövetenskap och många fler. Inriktningen täcker hela datahanteringsprocessen från att samla in och utforska data till visualisering och rapportering av resultat. Genom att arbeta med datavetenskapsrelaterade utmaningar bygger varje student upp en kunskapsbas och erfarenhet för att avgöra vilka verktyg och system som bör användas i olika sammanhang.  

Internet of Things är ett samlingsnamn för tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras på distans eller utbyta data inom ett nätverk. Teknikerna är användbara inom en rad områden, exempelvis inom hälso- och sjukvård, transport och energisystem. I Internet of Things-inriktningen ingår delkurser som exempelvis rör AI och programvaruarkitektur. Även inom den här profilen kommer du att skaffa dig en bas av verktyg och färdigheter för att lösa specifika problem. 

Utbildningen i Malmö sker, liksom den forskning som bedrivs vid fakulteten, i nära samverkan med det omgivande samhället. Under utbildningstiden kommer du återkommande att få möta yrkesverksamma ingenjörer som gästföreläsare. Inför de självständiga arbetena under år 3 och 5, bjuds representanter från näringsliv och offentliga organisationer in för att ge exempel på frågeställningar som är relevanta att undersöka. När du gör ditt självständiga arbete genomförs det med fördel i samarbete med någon av arbetslivets aktörer.  

Civilingenjörer med inriktning datateknik har kunskaper som är viktiga i den pågående digitaliseringen och de är därmed hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Fram till år 2035 beräknas efterfrågan på civilingenjörer öka med omkring 40 procent, enligt SCB. Datateknik-inriktningen förutspås vara fortsatt eftertraktad.  

En civilingenjörsexamen i datateknik ger dig tillgång till en spännande, variationsrik och växande bransch där du kan arbeta inom många olika områden, såsom hälsoteknik, energi- och miljöteknik, transport och logistik, robotteknik och telekom. Du kan var anställd på exempelvis konsultföretag, myndigheter, telekomföretag, dataspelsföretag, forskningsinstitut eller universitet. 

Vanliga arbetsuppgifter för en civilingenjör inom datateknik är utveckling och konstruktion av programvara, system och hårdvara, programmering, inköp och underhåll av system. Det kan också handla om utbildning av användare, projektledning, strategisk planering av ett företags eller organisations behov av IT-stöd, driftsäkerhet eller skydd av information. 

Planerade kurser inom programmet

Planerade kurser

Termin 1

Imperativ Programmering (7,5 hp)
Datateknik och ingenjörsrollen (7,5 hp)
Objektorienterad programmering (7,5 hp)
Diskret matematik (7,5 hp)

Termin 2

Algoritmer och datastrukturer (7,5 hp)
Analys 1 (7,5 hp)
Databaser (7,5 hp)
Linjär algebra (7,5 hp)

Termin 3

Datakommunikation (7,5 hp)
Tillämpad fysik (7,5 hp)
Människa -datorinteraktion (7,5 hp)
Elektronik (7,5 hp)

Termin 4

Programvaruutveckling och projekt (15 hp)
Digital- och datorteknik (7,5 hp)
Analys 2 (7,5 hp)

Termin 5

Operativsystem (7,5 hp)
Matematisk statistik (7,5 hp)
Hållbar utveckling och etik inom datateknik (7,5 hp)
Modellering och simulering (7,5 hp)

Termin 6

Signaler och system (7,5 hp)
Datasäkerhet (7,5 hp)
Självständigt arbete (15 hp)

Specialisering år 4 och 5 

Termin 7 (profilen Tillämpad Data Science)
Artificiell intelligens för Data Science (15 hp)
Matematisk statistik för Data Science (7,5 hp)
Samhällsaspekter av databehandling (7,5 hp)

Termin 8 (profilen Tillämpad Data Science)

Datadrivna metoder för programutveckling (7,5 hp)
Sonderande dataanalys, visualisering och berättande (7,5 hp)
Avancerad maskininlärning (15 hp)

Termin 9 (profilen Tillämpad Data Science)

Storskalig dataanalys med molnbaserad datorinfrastruktur (15 hp)
Forskningsmetodik för datateknik (7,5 hp)
Fördjupningsarbete i Tillämpad Data Science (7,5 hp)

Termin 10 (profilen Tillämpad Data Science)

Examensarbete för civilingenjör i datateknik (30 hp)

Termin 7 (profilen Internet of Things)

Introduktion till IoT (15 hp)
IoT-prototyping och användarupplevelse (15 hp)

Termin 8 (profilen Internet of Things)

AI och datahantering för IoT (15 hp)
Programvaruarkitektur och säkerhet för IoT (15 hp)

Termin 9 (profilen Internet of Things)

Innovations- och affärsmodeller för IoT  (7,5 hp)
Forskningsmetodik för datateknik (7,5 hp)
IoT Innovationsprojekt (15 hp)

Termin 10 (profilen Internet of Things)

Examensarbete för civilingenjör I datateknik (30 hp)För mer information om utbildningen:

tsstudent@mau.se