Program, grundnivå
270 hp
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti, 2022 - 17 januari, 2027

Om utbildningen

Vill du arbeta med utbildning i svenska som andraspråk för ungdomar och vuxna? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers språk- och kunskapsutveckling ur ett flerspråkigt perspektiv och att bedöma och betygsätta elevernas prestationer.

Ämnesinriktningen Svenska som andraspråk och lärande fokuserar på ämnesdidaktiska kunskaper om andraspråkutveckling, andraspråksgrammatik, litteratur, skrivande och muntlighet. Utbildningen ger även verktyg för att skapa förutsättningar för lärande och språkutveckling i meningsfulla sociala sammanhang. Ämnesstudierna i svenska som andraspråk omfattar 120 hp och ger utöver behörighet att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasiet också behörighet för undervisning i  svenska för invandrare (sfi).  Utöver svenska som andraspråk väljer du ett övrigt ämne som omfattar 90 hp.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för de ämnen du väljer under utbildningen.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se