Om du väljer läraryrket väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får förmånen att arbeta med barns och ungas lärande och utveckling. Att utbilda morgondagens vuxna innebär att ständigt utvecklas och utmanas i sin yrkesroll.

För att du ska få en utbildning som bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet bedriver Malmö universitet ett nära samarbete med regionens skolor. Som student deltar du aktivt i verksamheten vid en skola under hela din studietid, och du har tillgång till en levande forsknings- och utvecklingsmiljö. Du erbjuds en gedigen yrkesutbildning i en inspirerande miljö.

Som grundlärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din examensinriktning.

Gott om jobb efter examen

Oavsett vilken lärarutbildning du väljer så kommer du efter examen att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Vilken lärarutbildning som passar dig beror på var du vill arbeta framöver.