Det är ju vårt mål, att eleverna ska trivas. Jag minns själv att jag hade en sån lärare som gjorde att jag tyckte om att gå i skolan.

Ajla Bijedic, student

Om utbildningen

Vill du arbeta med barn och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du bli grundlärare för elever i förskoleklass och årskurserna 1-3.

Utbildningen ger dig goda kunskaper i de ämnen som du kommer att undervisa i. Du får också kompetens i att stödja dina elever när de lär sig förstå världen genom att läsa, skriva och räkna och genom drama, bildskapande och musik. Du lär dig också att bedöma elevers prestationer för att kunna stötta dem i sitt fortsatta lärande.

Du lär dig att skapa en trygg miljö för dina elever att lära och utvecklas i, och du utvecklar din förmåga att förebygga och hantera konflikter. Du kommer att spela en viktig roll för många barns lärande och utveckling.

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera barns utveckling och lärande. Särskild vikt läggs vid att du utvecklar din interkulturella kompetens och förmåga att leda pedagogisk verksamhet och undervisning där barn och unga med olika bakgrund möts och lär.

Redan under första terminen får du känna på yrket på en skola där du sedan är placerad under större delen av utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna.

 Detta är en programinriktning av Grundlärarutbildning.

Ett fördjupningsämne

Du studerar matematik, svenska, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och engelska. Du väljer ett av dessa ämnen som ditt fördjupningsämne, och i detta ämne skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Inom samtliga ämnen lär du dig att arbeta med estetiska uttrycksformer såsom drama, bildskapande och musik för att kunna stödja barns lärande och utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning

Förutom teoretiska studier ingår verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet under ledning av erfarna lärare.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningen innehåller också en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du i ämnesstudierna. Det gäller till exempel teori om lärande. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap, bedömning, konflikthantering och specialpedagogik.

Vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö vid ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning varvas genom hela utbildningen. Du studerar vid ett universitet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande.

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På grundlärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller sex, beroende på ditt fördjupningsämne.

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurser 1-3. Efter utbild­ningen kan du arbeta som grund­lärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad grundlärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Fördjupningsämnen och kurser inom programmet

I utbildningsplanen hittar du fördjupningsämnen och vilka kurser som ingår i programmet.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Ajla vill ge barnen en bra start

Får barnen bara en bra start är det stor chans att även resten av skoltiden blir positiv. Det tror Ajla Bijedic som läser fjärde terminen p...

Ajla vill ge barnen en bra start

Får barnen bara en bra start är det stor chans att även resten av skoltiden blir positiv. Det tror Ajla Bijedic som läser fjärde terminen på F-3-utbildningen.

– Det är ju vårt mål, att eleverna ska trivas. Jag minns själv att jag hade en sån lärare som gjorde att jag tyckte om att gå i skolan, säger hon.

Efter en turismutbildning och ett par år som reseledare bestämde sig Ajla Bijedic för att göra något annat och ville jobba med lärande och yngre barn. För barn är det mesta nytt och spännande, tänkte Ajla, som inte har ångrat sitt yrkesval.

Kom in i studierna efter ett tag

– Jag var inte van vid så mycket eget ansvar för studierna som det är här, så i början tyckte jag det var svårt. Men efter hand kommer man in i det.

Handledaren viktig

Ajla Bijedic tycker hon haft tur som fått en bra praktikplats på en skola i Vellinge. Hon har fått hålla i egna lektioner och har haft stor hjälp av sin handledare.
– Min handledare är nyutexaminerad lärare och förstår precis vad jag tycker är jobbigt, 
Just nu jobbar Ajla på att försöka fixa en praktikperiod på svenska skolan i Thailand tillsammans med två kurskamrater. 

Vill vara en närvarande lärare

– Jag vill inte vara en sån som bara bestämmer utan lite kompis också. En sån som rör sig bland eleverna även på raster så de kan vända sig till mig om de behöver.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se