Om utbildningen

Polisyrket är ett flexibelt arbete där du möter människor i olika situationer. Yrket kräver många olika kunskaper och färdigheter. Därför är utbildningen problembaserad och både teoretisk och praktisk. När du avslutat utbildningen ska du kunna möta dagens och morgondagens utmaningar och kunna fatta välavvägda beslut – ofta under tidspress – utifrån etiska, sociala, juridiska och taktiska dimensioner. 

Du får lära dig taktiker, metoder och tillvägagångssätt för polisiärt arbete. Du får också lära dig om Polisens organisation, verksamhet och uppdrag. Våra lokaler är specialanpassade så att du kan träna på att tillämpa det du lärt dig i praktiska situationer. Under hela utbildningstiden möter du frågor som rör mänskliga rättigheter, etik och bemötande.

Polisprogrammet på Malmö universitet ges på uppdrag av Polismyndigheten och omfattar fyra terminers studier på heltid. Efter studierna gör du sex månaders aspiranttjänstgöring i en polisregion. Du kan också läsa utbildningen på distans eller deltid.

Huvudämne för utbildningen är polisiärt arbete, ett flervetenskapligt ämne som integrerar teoretiska moment med praktiska övningar. Under utbildningen studerar du perspektiv på polisiärt arbete utifrån ämnen som juridik och brottsutredning, kriminologi och beteendevetenskap.

Polisprogrammet ger dig kunskaper om bland annat polisens roll och uppdrag i samhället utifrån en diskussion om den samhällskontext polisen verkar i. Du får lära dig förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, brottsförebyggande arbete, polisiär konflikthantering, radio och taktiskt samband, akutsjukvård och förarutbildning.

Lärare med kompetens inom olika ämnesområden samarbetar inom utbildningen för att integrera teori med praktik och för att skapa en helhetsförståelse för polisyrket.

Polisprogrammet leder till en högskoleexamen i polisiärt arbete. När din aspirantutbildning har godkänts är du behörig till arbete som polisassistent. En polis kan ha många olika typer av yrkesroller inom Polismyndigheten. Vanligast är att en nyexaminerad polis arbetar i yttre tjänst eller med utredningsverksamhet. 

Om polisyrket på Polisens webbplats

Vidare studier

Godkänd utbildning ger behörighet till kursen Effektiv och rättssäker brottsutredning, 30 hp. Kursen ger kompetens att arbeta självständigt, effektivt och rättssäkert i brottsutredningar. Du lär dig att löpande bedöma bevisläget i en brottsutredning och utifrån detta se behovet av utredningsåtgärder.

Läs mer om fortsättningskursen

Kurser inom programmet

Polisprogrammet på distans

Polisprogrammet erbjuds även som distansutbildning. Utbildningen innebär att du studerar på helfart precis som studenterna på campus, men på valfri plats – med undantag för 4–5 veckor per termin då du behöver vara på plats i Malmö.

Utbildningarna på campus och distans är helt likvärdiga och ges av Malmö universitet på uppdrag av Polismyndigheten. Distansutbildningen följer samma utbildningsplan som den campusförlagda utbildningen. 

Varje termin antas 48 studenter till distansutbildningen vid Malmö universitet.

Polisutbildningen på distans ges på helfart, vilket kräver ungefär 40 timmar studier i veckan. Som distansstudent ska du finnas tillgänglig för schemalagda aktiviteter måndag till fredag kl. 8–17 även de veckor du inte har närstudieveckor. Schemalagda moment, som handledning, seminarium och föreläsningar sker i realtid via Zoom. Hur mycket som är schemalagt varierar mellan olika delkurser.

Undervisningsmoment som inte är schemalagda kan du planera på egen hand. Det gäller till exempel att titta på inspelade föreläsningar, utföra individuella arbetsuppgifter och litteraturstudier.

Samtliga terminer innehåller grupparbeten, som oftast sker i grupper om sex personer. 

Obligatoriska närstudieveckor

Närstudieveckorna är obligatoriska. De innehåller moment som du inte kan göra hemifrån och som måste ske på plats i Malmö. För att kunna fullgöra utbildningen går det inte att utebli från någon av närstudieveckorna.

Du behöver vara på plats i Malmö i snitt en vecka i månaden. Under närstudieveckorna får du räkna med att du är schemalagd måndag till fredag kl. 8–17. Det kan även förekomma kvällsundervisning.

Närstudieveckor vårterminen 2024

Närstudieveckorna för vårterminen 2024 är inplanerade vecka 3, 9, 17 och 21. Eftersom många praktiska moment schemaläggs under närstudieveckorna måste du som distansstudent närvara under dessa veckor för att kunna fullgöra din utbildning.

Närstudieveckor höstterminen 2024

Närstudieveckorna för höstterminen 2024 är inplanerade vecka 36, 42, 50, och 2. Eftersom många praktiska moment schemaläggs under närstudieveckorna måste du som distansstudent närvara under dessa veckor för att kunna fullgöra din utbildning.

Boende under närstudieveckor

Du som student behöver själv ordna med ditt boende under dessa veckor. Ett bra tips är att gå ihop med andra studenter och hyra rum. Det finns till exempel många prisvärda vandrarhem i Malmö. 

Polisprogrammet på deltid

Nu kan du utbilda dig till polis på deltid samtidigt som du jobbar halvtid. Studietakten är längre och det tar 2,5 år att genomföra utbildningen, jämfört med 2 år på den ordinarie utbildningen. Efteråt följer 6 månaders aspirantutbildning på heltid.

Utbildningsform

Utbildningen sker mestadels på distans. Varje termin har du några närstudieveckor på plats som du studerar på heltid. Det är samma antagningskrav och utbildningsmål som för den ordinarie utbildningen och leder till samma polisexamen.

Nästa utbildningstillfälle startar 27 augusti.

Vem kan söka?

Utbildningen erbjuds i områden där Polismyndigheten idag har svårt att bemanna, till exempel i glesbygdsområden. Du måste bo i området för att söka utbildningen och är redan vid studiestart garanterad att få din anställning i det område, eller nära det område, där du bor. 

Mer om utbildningen och ansökan på Polisen.se

Vidare studier

Godkänd utbildning i polisiärt arbete ger dig behörighet till våra fristående kurser på grundnivå.

Kursen ger kompetens att arbeta självständigt, effektivt och rättssäkert i brottsutredningar. Du lär dig att löpande bedöma bevisläget i en brottsutredning och utifrån detta se behovet av utredningsåtgärder.

Mer om kursen Effektiv och rättssäker brottsutredning, 30 hp på mau.se

Lär dig om kunskapsbaserat polisarbete och de utmaningar som finns. Målet är att du ska bredda och fördjupa dina kunskaper om vilka arbetsmetoder som kan hantera dagens och morgondagens problem, och på så sätt kunna bidra till att hantera problem utifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Mer om kursen Kunskapsbaserat polisarbete, 30 hp på mau.se

Anmälan

Ansök till polisutbildningen

Plikt- och prövningsverket administrerar ansökningarna till polisutbildningen och genomför alla tester och undersökningar av dig som ansöker. 

Oavsett om du vill söka till polisprogrammet på campus eller på distans, så gör du det via Plikt- och prövningsverket webbsida.

Läs mer om hur du söker till polisutbildningen på pliktverket.se

Funktionsinriktad utbildning

Du som redan har en examen och arbetslivserfarenhet har möjlighet att ansöka till den funktionsinriktade polisutbildningen. Utbildningen är ett snabbspår för att bli polis, där du tar med dig dina kunskaper som specialist. Du får lön under utbildningstiden och erbjuds en tillsvidaretjänst efter examen.

Läs mer om den funktionsinriktade utbildningen på polisen.se

Behörighet

Behörighetskrav

Polismyndigheten och Plikt- och prövningsverket ansvarar för antagning till polisprogrammet. För att bli antagen till polisutbildningen måste du uppfylla antagningskraven.

Läs mer om antagningskraven (Polisen.se)

Läs mer om hur du ansöker till polisutbildningen (Pliktverket.se)

Terminstider

Terminstider

  • Vårtermin 2024: 15 januari – 2 juni
  • Hösttermin 2024: 2 september – 19 januari
  • Vårtermin 2025: 20 januari – 8 juni

Kursvärderingar

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Hitta kursrapporter

"Jag ser fram emot att hjälpa människor och göra samhället tryggare"

August läser tredje terminen på polisprogrammet. Att hjälpa människor och vara en av dem som gör samhället tryggare är något August ser fram emot i sitt blivande yrke som polis.

"Jag ser fram emot att hjälpa människor och göra samhället tryggare"

August läser tredje terminen på polisprogrammet. Att hjälpa människor och vara en av dem som gör samhället tryggare är något August ser fram emot i sitt blivande yrke som polis.

Varför ville du börja studera till polis?

Jag ville ha ett utmanande och varierade arbete och gillar att arbeta med människor. Jag tyckte polisutbildningen stämde bra in på denna beskrivning och sökte därför in när utbildningen öppnade Malmö.

Vilka egenskaper behövs för att klara av polisyrket?

Polisyrket kräver att man är social, flexibel, samarbetsvillig och framförallt trygg i sig själv. Polisyrket är för alla med de egenskaperna, och som är villiga att jobba för ett tryggare och bättre samhälle.

Vad är det bästa med din utbildning och dina studier på Malmö universitet?

Jag tycker det bästa är att våra lärare är erfarna och drivna och gör allt för vi ska utvecklas och bli så kompetenta poliser som möjligt. Det bästa med universitetet är att polisutbildningens lokaler är så bra anpassade och ger oss studenter bästa möjliga förutsättningar för att bli duktiga poliser.

Kontakt