Om utbildningen

Polisyrket är ett viktigt arbete som ger möjlighet att göra skillnad för människor. Det är ett komplext arbete där du hanterar svåra situationer och möter människor med olika bakgrunder. Som polis behöver du kunskap och kompetens inom många olika områden. Utbildningen varvar teoretiska moment med praktiska övningar och när du avslutat utbildningen ska du kunna möta dagens och morgondagens utmaningar och kunna fatta välavvägda beslut – ofta under tidspress – utifrån etiska, sociala, juridiska och taktiska dimensioner. 

Polisprogrammet på Malmö universitet integrerar normkritiska perspektiv i och på polisiärt arbete. Det innebär att ställa frågor om bland annat genus och etnicitet i relation till polisyrket och till kriminalitet i samhället. Vad handlar hatbrott om? Behöver kvinnor respektive män olika slags självförsvar? Vilka frågor är viktiga att ställa om våld i nära relationer? Får poliser bära religiösa symboler? Normkritiska perspektiv integreras i de flesta kurser under hela utbildningen och knyter ihop teori och praktik.

Polisprogrammet ges på uppdrag av Polismyndigheten och omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive aspiranttjänstgöring i en polisregion.

Polisiärt arbete har en flervetenskaplig grund och under utbildningen studerar du perspektiv på polisiärt arbete utifrån ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Polisprogrammet ger dig kunskaper om bland annat polisens roll och uppdrag i samhället utifrån en diskussion om den samhällskontext polisen verkar i, vikten av kommunikativ förmåga, brottsutredning, förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, brottsförebyggande arbete, polisiär konflikthantering och polisens våldsanvändning, it- och kommunikationssystem, trafiksäkerhet och polistaktisk bilkörning, ordning och trygghet.

Lärare med kompetens inom olika ämnesområden samarbetar inom utbildningen för att integrera teori med praktik och för att skapa en helhetsförståelse för polisyrket.

Polisprogrammet leder till examen från polisprogrammet. En polis kan ha många olika typer av yrkesroller inom Polismyndigheten. Vanligast är att en nyexaminerad polis arbetar i yttre tjänst eller i utredningsverksamhet. 

Läs mer om polisyrket här (Polisens webbplats)

Kurser inom programmet

Polisprogrammet på distans

Polisprogrammet erbjuds även som distansutbildning. Utbildningen innebär att du studerar på helfart precis som studenterna på campus, men på valfri plats – med undantag från särskilda veckor då du behöver vara på plats i Malmö.

Utbildningarna på campus och distans är helt likvärdiga och ges av Malmö universitet på uppdrag av Polismyndigheten. Distansutbildningen följer samma utbildningsplan som den campusförlagda utbildningen. Studierna bedrivs på heltid och undervisningen är på distans med undantag för 4-5 veckor per termin då du behöver vara på plats för närstudieveckor.

I dagsläget antar vi 48 studenter varje termin till distansutbildningen vid Malmö universitet.

Polisutbildningen på distans ges på helfart, där ungefär 40 timmar studier i veckan krävs. Som distansstudent ska du finnas tillgänglig för schemalagda aktiviteter måndag till fredag klockan 8-17 även de veckor du inte har närstudieveckor. Schemalagda moment, som handledning, seminarium och föreläsningar sker i realtid via Zoom. Hur mycket som är schemalagt varierar mellan olika delkurser.

Undervisningsmoment som inte är schemalagda kan du planera på egen hand. Det gäller till exempel att titta på inspelade föreläsningar, utföra individuella arbetsuppgifter och litteraturstudier.

Under polisutbildningens samtliga terminer är det även många grupparbeten som oftast sker i grupper om sex personer.  

Obligatoriska närstudieveckor

Närstudieveckorna är obligatoriska. De innehåller moment som du inte kan göra hemifrån utan måste ske på plats i Malmö. För att kunna fullgöra utbildningen går det inte att utebli från någon av närstudieveckorna.

Det är fyra till fem närstudieveckor per termin, utlagt över hela terminen. Du behöver vara på plats i Malmö i snitt en vecka i månaden. Under närstudieveckorna får du räkna med att du är schemalagd måndag till fredag kl. 8–17. Det kan även förekomma kvällsundervisning.

Närstudieveckor höstterminen 2021

Närstudieveckorna för höstterminen 2021 är inplanerade vecka 35, 42, 49 och 2. Eftersom många praktiska moment schemaläggs under närstudieveckorna måste du som distansstudent närvara under dessa veckor för att kunna fullgöra din utbildning.

Närstudieveckor vårterminen 2022

Närstudieveckorna för vårterminen 2022 är inplanerade vecka 3, 10, 17 och 22. Eftersom många praktiska moment schemaläggs under närstudieveckorna måste du som distansstudent närvara under dessa veckor för att kunna fullgöra din utbildning.

Boende under närstudieveckor

Du som student behöver själv ordna med ditt boende under dessa veckor. Ett bra tips är att gå ihop med andra studenter och hyra rum. Det finns till exempel många prisvärda vandrarhem i Malmö. 

Polisprogrammet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar utbildningsupplägget utifrån rådande omständigheter och pandemins utveckling. Det kan av detta skäl ske förändringar vad gäller den fysiska närvaron på polisutbildningen. Fram tills det att ny information ges ska du som student utgå från att du behöver befinna dig på plats fysiskt under de angivna veckorna.

Anmälan

Ansök till polisutbildningen

Plikt- och prövningsverket administrerar ansökningarna till polisutbildningen och genomför alla tester och undersökningar av dig som ansöker. 

Oavsett om du vill söka till polisprogrammet på campus eller på distans, så gör du det via Plikt- och prövningsverket webbsida.

Läs mer om hur du söker till polisutbildningen (Polisens webbplats)

Behörighet

Behörighetskrav

Polismyndigheten och Plikt- och prövningsverket ansvarar för antagning till polisprogrammet. För att bli antagen till polisutbildningen måste du uppfylla antagningskraven.

Läs mer om antagningskraven (Polisen.se)

Läs mer om hur du ansöker till polisutbildningen (Pliktverket.se)

Kursvärderingar

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Hitta kursrapporter

"Jag ser fram emot att hjälpa människor och göra samhället tryggare"

August läser tredje terminen på polisprogrammet. Att hjälpa människor och vara en av dem som gör samhället tryggare är något August ser fram emot i sitt blivande yrke som polis.

"Jag ser fram emot att hjälpa människor och göra samhället tryggare"

August läser tredje terminen på polisprogrammet. Att hjälpa människor och vara en av dem som gör samhället tryggare är något August ser fram emot i sitt blivande yrke som polis.

Varför ville du börja studera till polis?

Jag ville ha ett utmanande och varierade arbete och gillar att arbeta med människor. Jag tyckte polisutbildningen stämde bra in på denna beskrivning och sökte därför in när utbildningen öppnade Malmö.

Vilka egenskaper behövs för att klara av polisyrket?

Polisyrket kräver att man är social, flexibel, samarbetsvillig och framförallt trygg i sig själv. Polisyrket är för alla med de egenskaperna, och som är villiga att jobba för ett tryggare och bättre samhälle.

Vad är det bästa med din utbildning och dina studier på Malmö universitet?

Jag tycker det bästa är att våra lärare är erfarna och drivna och gör allt för vi ska utvecklas och bli så kompetenta poliser som möjligt. Det bästa med universitetet är att polisutbildningens lokaler är så bra anpassade och ger oss studenter bästa möjliga förutsättningar för att bli duktiga poliser.

Kontakt