Om utbildningen

Under utbildningen läser du främst kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen, bland annat juridik, sociologi och psykologi, med koppling till socialt arbete i teori och praktik. Som ett led i din professionella utveckling tränar du också förmågan att kommunicera med andra människor. Efter sex terminers studier kan du ansöka om en kandidatexamen och efter sju terminer om socionomexamen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig termin inom programmet där du som student prövas i det praktiska sociala arbetet.

Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Socialt arbete i privat regi bedrivs för olika målgrupper i både öppna och slutna former. Inom den ideella sektorn arbetar man till exempel med ungdomar, personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kriminalitet och hemlöshetsproblematik.

Internationella möjligheter

Det finns olika möjligheter för dig att göra en del av din utbildning i ett annat land. Exempelvis kan du göra en utbytestermin, skriva uppsats eller göra praktik utomlands. Möjligheterna kan variera beroende på din utbildning. 

Mer om internationella möjligheter på Studentwebben

CIM

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Efter tio år i yrket känns valet fortfarande rätt

Karla Ortega har alltid varit nyfiken på människor och på hur livsvillkor påverkar oss människor men även av samhällsfrågor. Det avgjorde hur hon valde sin utbildning. Idag arbetar hon som samordnare för Introduktionsprogrammet på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö

Efter tio år i yrket känns valet fortfarande rätt

Karla Ortega har alltid varit nyfiken på människor och på hur livsvillkor påverkar oss människor men även av samhällsfrågor. Det avgjorde hur hon valde sin utbildning. Idag arbetar hon som samordnare för Introduktionsprogrammet på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö

– Jag har alltid velat bli socionom och efter tio år i yrket känns det fortfarande rätt. Jag har arbetat i olika delar inom socialtjänsten. I min nuvarande roll som samordnare på vår förvaltning ansvarar jag för vissa delar i nyanställdas yrkesintroduktion som löper under två års tid. Jag ser till att hitta rätt föreläsare till olika delar i programmet, utveckla och anpassa innehåll i programmet och att samverka med andra myndigheter. Med programmet önskar vi rusta nya medarbetare men även se till att vara en attraktiv arbetsgivare.

En examen som öppnar många dörrar 

Vägen hit har gått via flera andra uppdrag för Karla. Att ha en socionomexamen öppnar många dörrar och med kompetensen går det att arbeta både statligt, privat och kommunalt.

– Mitt första jobb direkt efter examen var som utredare inom barn och familj. Jag gjorde bedömningar kring inkomna ansökningar och anmälningar. Jag har även arbetat med familjehemsfrågor vilket innebar att jag var med i processen att rekrytera, utreda, utbilda och handleda nya familjehem.

– Under min studietid arbetade jag också som behandlingsassistent på skyddat boende för flickor och unga kvinnor samt på boende för ensamkommande barn.

Träffar människor varje dag

Som socionom träffar man dagligen många människor. För att trivas i yrket måste man vara beredd på att hamna i många olika situationer och kunna vara flexibel menar Karla.

– Man måste vara nyfiken på människor och ha en ödmjukhet. Du ofta möter personer som är i behov av stöd eller hjälp och du har inte ensam alla lösningar! Sen måste man vara beredd på att samverka med andra aktörer. Det är tillsammans med andra som de bästa lösningarna finns.

– Som person behöver man vara prestigelös och ibland stanna upp reflektera över sin egen roll.

Både teori och praktik

Studietiden i Malmö minns Karla som väldigt positiv och tycker att utbildningen hade ett bra upplägg där teori varvades med praktik.

– Jag hamnade i en bra klass och än idag har vi ett forum där vi ses och utbyter erfarenheter. Jag tyckte om att praktiken gjordes på halvfart under två terminer. Sen finns det många organisationer som man kan engagera sig i som student beroende på vilken fråga som engagerar. Själv valde jag att engagera mig i Röda Korset ungdomsförbund Malmö under min studietid.

– Havet och att kunna cykla överallt gjorde även att jag trivdes på universitet. Malmö är en fantastisk stad att bo i både som student och som privatperson!

Kontakt