Om utbildningen

Under utbildningen läser du främst kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen, bland annat juridik, sociologi och psykologi, med koppling till socialt arbete i teori och praktik. Som ett led i din professionella utveckling tränar du också förmågan att kommunicera med andra människor. Efter sex terminers studier kan du ansöka om en kandidatexamen och efter sju terminer om socionomexamen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig termin inom programmet där du som student prövas i det praktiska sociala arbetet.

Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Socialt arbete i privat regi bedrivs för olika målgrupper i både öppna och slutna former. Inom den ideella sektorn arbetar man till exempel med ungdomar, personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kriminalitet och hemlöshetsproblematik.

Internationella möjligheter

Det finns olika möjligheter för dig att göra en del av din utbildning i ett annat land. Exempelvis kan du göra en utbytestermin, skriva uppsats eller göra praktik utomlands. Möjligheterna kan variera beroende på din utbildning. 

Mer om internationella möjligheter på Studentwebben

CIM

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Hon gjorde slut med missbruket – blev socionom och vd

När Aminah blev drogfri började hon drömma om att få hjälpa andra. Socionomutbildningen på Malmö universitet gjorde det möjligt för henne att grunda behandlingskoncernen SONA Connect & Academy där hon idag är vd – här erbjuds både behandling och utbildning.

Hon gjorde slut med missbruket – blev socionom och vd

När Aminah blev drogfri började hon drömma om att få hjälpa andra. Socionomutbildningen på Malmö universitet gjorde det möjligt för henne att grunda behandlingskoncernen SONA Connect & Academy där hon idag är vd – här erbjuds både behandling och utbildning.

För 19 år sedan präglades Aminahs liv av missbruk och destruktiva relationer. Hon levde som hemlös med en efterlyst man som tvingade dem på flykt. Hela hennes liv rymdes i en väska och i den låg drogerna som var hennes viktigaste ägodel.

En dag tog livet en vändning när hon blev anställd på en lunchrestaurang. Ägaren hade själv varit beroende och gick inte på de bortförklaringar som funkade hos myndigheterna.

– Jag tvingades vara ärlig för första gången på flera år och berättade för honom hur mitt liv såg ut. Han ställde mig inför ett ultimatum: för att få behålla jobbet behövde jag söka hjälp.

Även om hon kände sig skräckslagen så tändes ett hopp när hon fick höra om 12-stegsprogrammet som hade hjälpt chefen att bli drogfri sju år tidigare. Aminah bestämde sig för att ta chansen och snart började ett nytt kapitel i hennes liv.

Vändpunkten i livet – började läsa till socionom

Efter sex månader som drogfri åkte hon på ett Europakonvent för organisationen Anonyma Narkomaner.

– Här började jag våga tro på att hjälpen som funkat för miljontals andra skulle kunna funka på mig. Det gav mig en otrolig frihetskänsla, jag insåg att om jag kan få vara med att ge samma känsla till andra är det värt allt för mig. Jag bestämde mig för att gå all in.

Aminah började läsa upp sina bristfälliga betyg på Komvux för att kunna söka in till socionomprogrammet. Först såg hon det som ett strategiskt val för att kunna få tillstånd att driva ett behandlingscenter, men allt eftersom började hon förstå bredden av utbildningen och alla olika karriärmöjligheter den ger.

– Jag fick lära mig teorier som jag kunde koppla till det jag tidigare upplevt, och det fanns stort utrymme för diskussioner och reflektioner. Detta utvecklade mig som person och gav mig flera nya perspektiv. Utbildningen ger dig en väldigt bra grund och sen kan du själv välja vad du vill fördjupa dig i och jobba med i framtiden.

Kombinerade studier med arbetsliv

Aminah valde att kombinera studier med arbetsliv. Hon ville få en inblick i olika verksamheter för att kunna förverkliga sin dröm om att starta eget.

– På den tiden var det ett annat upplägg och utbildningen hade ingen praktik. Jag valde att jobba vid sidan av studierna och kände en stress att ta igen alla år jag slösat som beroende. I efterhand kan jag önska att jag dragit ner på tempot – det händer så mycket häftigt och kul under studietiden!

Hon är glad att hon fick träffa så många fantastiska människor under sin utbildning och ser tillbaka på en studietid som var fylld med skratt och samvaro.

– Förutom allt roligt vi hittade på utanför studierna så pluggade vi och lärde oss mycket tillsammans. Det var en väldigt fin gemenskap som bildades mellan oss.

Efter utbildningen träffade hon Sophie som hade en liknande bakgrund och delade hennes dröm och tillsammans grundade de behandlingscentret SONA Connect. När de efter ett par år förstod hur eftersatt kunskapen om beroendeproblem är grundade de dotterbolaget SONA Academy som erbjuder utbildningar för företag. Idag har de 11 anställda inom koncernen.

– Nu jobbar jag främst strategiskt med verksamheten men hoppar in operativt med behandling när det behövs. För 20 år sedan hade jag aldrig vågat tro att mitt liv skulle se ut så här.

Vem passar utbildningen för?

– Många. Du kan välja flera olika karriärvägar med en socionomutbildning i ryggen. Det finns en stor legitimitet i yrket idag, vilket är väldigt kul.

Tips till dig som funderar på att söka?

– Sök! Socionomprogrammet ger en bred grund och du har tid att komma på vad du vill jobba med under utbildningens gång. Du ångrar inte en socionomutbildning om du vill jobba med människor.

Text: Helga Haavisto

Bytte karriär – drömmen är att jobba på ungdomsmottagning eller kvinnoklinik

Efter att ha jobbat med film ett par år kände Anna Höwing att hon ville satsa på en ny karriär. "Jag trivs bäst med att prata med människor och ge stöd till de som känner sig ensamma. Jag kollade runt vilka jobb det finns och hittade till socionomprogrammet på Malmö universitet".

Bytte karriär – drömmen är att jobba på ungdomsmottagning eller kvinnoklinik

Efter att ha jobbat med film ett par år kände Anna Höwing att hon ville satsa på en ny karriär. "Jag trivs bäst med att prata med människor och ge stöd till de som känner sig ensamma. Jag kollade runt vilka jobb det finns och hittade till socionomprogrammet på Malmö universitet".

I Annas klass samlas kursare i olika åldrar och med olika livsberättelser. Hon tycker utbildningen passar de flesta som har ett öppet sinne och är redo att utmana sina fördomar. Programmet innehåller flera intressanta moment och perspektiv och genomsyras av en humanistisk syn där det mänskliga värdet kommer fram oavsett bakgrund.

Intressanta kurser och viktig praktiktermin

En stor anledning att hon valde utbildningen på Malmö universitet är kursen Kön, sexualitet och socialt arbete som erbjuds som en valbar kurs under termin 7.

– Kursen finns inte på andra universitet. Sen är Malmö en trevlig storstad som erbjuder både kul aktiviteter och lugn beroende på vad du är ute efter. Jag trivs väldigt bra här!

Utbildningen har också en hel praktiktermin som gör studenterna väl förberedda inför arbetslivet.

– Jag lärde mig jättemycket under min praktik som jag inte hade kunnat lära mig från en bok. Även om man lär sig mycket under utbildningen så får du ovärderlig kunskap från praktikterminen. Efteråt kände jag mig verkligen redo att jobba som socionom.

I framtiden vill Anna jobba med områden som kvinnohälsa, våld i nära relationer, skyddat boende, hedersproblematik eller barn och unga. Drömmen är att en dag jobba som kurator på en ungdomsmottagning eller kvinnoklinik.

Har du några råd till den som vill börja plugga?

Våga ställa frågor! Även om de känns ”dumma”. Det är okej att inte veta allt i början och har du dålig koll på nuvarande lagstiftning eller social politik är det okej. Det mesta kommer med utbildningen, annars är det bara att fråga.

Text: Helga Haavisto

Efter tio år i yrket känns valet fortfarande rätt

Karla Ortega har alltid varit nyfiken på människor och på hur livsvillkor påverkar oss människor men även av samhällsfrågor. Det avgjorde hur hon valde sin utbildning. Idag arbetar hon som samordnare för Introduktionsprogrammet på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö

Efter tio år i yrket känns valet fortfarande rätt

Karla Ortega har alltid varit nyfiken på människor och på hur livsvillkor påverkar oss människor men även av samhällsfrågor. Det avgjorde hur hon valde sin utbildning. Idag arbetar hon som samordnare för Introduktionsprogrammet på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö

– Jag har alltid velat bli socionom och efter tio år i yrket känns det fortfarande rätt. Jag har arbetat i olika delar inom socialtjänsten. I min nuvarande roll som samordnare på vår förvaltning ansvarar jag för vissa delar i nyanställdas yrkesintroduktion som löper under två års tid. Jag ser till att hitta rätt föreläsare till olika delar i programmet, utveckla och anpassa innehåll i programmet och att samverka med andra myndigheter. Med programmet önskar vi rusta nya medarbetare men även se till att vara en attraktiv arbetsgivare.

En examen som öppnar många dörrar 

Vägen hit har gått via flera andra uppdrag för Karla. Att ha en socionomexamen öppnar många dörrar och med kompetensen går det att arbeta både statligt, privat och kommunalt.

– Mitt första jobb direkt efter examen var som utredare inom barn och familj. Jag gjorde bedömningar kring inkomna ansökningar och anmälningar. Jag har även arbetat med familjehemsfrågor vilket innebar att jag var med i processen att rekrytera, utreda, utbilda och handleda nya familjehem.

– Under min studietid arbetade jag också som behandlingsassistent på skyddat boende för flickor och unga kvinnor samt på boende för ensamkommande barn.

Träffar människor varje dag

Som socionom träffar man dagligen många människor. För att trivas i yrket måste man vara beredd på att hamna i många olika situationer och kunna vara flexibel menar Karla.

– Man måste vara nyfiken på människor och ha en ödmjukhet. Du ofta möter personer som är i behov av stöd eller hjälp och du har inte ensam alla lösningar! Sen måste man vara beredd på att samverka med andra aktörer. Det är tillsammans med andra som de bästa lösningarna finns.

– Som person behöver man vara prestigelös och ibland stanna upp reflektera över sin egen roll.

Både teori och praktik

Studietiden i Malmö minns Karla som väldigt positiv och tycker att utbildningen hade ett bra upplägg där teori varvades med praktik.

– Jag hamnade i en bra klass och än idag har vi ett forum där vi ses och utbyter erfarenheter. Jag tyckte om att praktiken gjordes på halvfart under två terminer. Sen finns det många organisationer som man kan engagera sig i som student beroende på vilken fråga som engagerar. Själv valde jag att engagera mig i Röda Korset ungdomsförbund Malmö under min studietid.

– Havet och att kunna cykla överallt gjorde även att jag trivdes på universitet. Malmö är en fantastisk stad att bo i både som student och som privatperson!

Kontakt