När du kommer ut i arbetslivet efter att ha studerat mångfaldsstudier så har du en grundlig kunskap i hur samhället fungerar. Du har diskuterat samhällsfrågor i klassrummet i flera år, och du vet varför du tar vissa beslut och varför besluten du tar är viktiga på ett större plan.

Zemen Bastawy, alumn

Om utbildningen

Utbildningen handlar om människors villkor i samhälls- och arbetslivet, om integration, jämställdhet, maktrelationer, relationer mellan grupper och om arbete mot diskriminering. Programmet erbjuder en bred samhällsvetenskaplig utbildning som ger dig en förståelse för en rad aspekter av mångfald i samhälls- och arbetslivet. På denna utbildning blir du en kvalificerad samhällsvetare och kan till exempel arbeta som analytiker, utredare, strateg, kommunikatör, handläggare eller projektledare, eller så kan du välja att läsa vidare på en rad olika magister- eller masterprogram. Du lär dig argumentation, problemformulering, muntlig och skriftlig kommunikation samt att analysera sociala sammanhang.

Under utbildningen får du kunskap om och förståelse för olika aspekter av mångfald i samhället. Du lär dig att, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, samla, analysera och värdera information kring relaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå. Bland annat studerar du: 

  • Minoritets- och integrationspolitik 
  • Migrationens orsaker och konsekvenser
  • Social kategorisering och dess historia 
  • Rättigheter i samhället och arbetslivet 
  • Diskrimineringsfrågor och lagstiftning 
  • Jämställdhet och likabehandling 
  • Rasism och antirasism
  • Arbete och klass, organisation och ledarskap
  • Förvaltningsrätt
  • Policy, analys och beslutsunderlag

Utbildningen utvecklas i nära samarbete med det omgivande samhället. Det gör att utbildningen alltid är aktuell och att du ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsplatser redan under studietiden. 

Programstrukturen bygger på ett introducerande basår då du bland annat läser kurser i migration, mångfald, akademiskt skrivande och förvaltningsrätt. Därefter fördjupar du dig inom ämnet internationell migration och etniska relationer (IMER) samt läser kurser om organisationsarbete och ledarskap, jämställdhet och likabehandling. Du har även möjlighet att välja valfria kurser, göra praktik eller studera utomlands en termin.

Under senare hälften av utbildningen ges en valbar termin. Här kan du välja att läsa fristående kurser, studera utomlands på någon av våra 250 partneruniversitet eller göra praktik på en relevant arbetsplats. Via universitetet har du också möjlighet till studie- och karriärvägledning. 

Programmet ger dig de kvalificerade kompetenser som krävs för att arbeta nationellt eller internationellt med kultur- och samhällsanalys med inriktning på till exempel genus och normkritik eller mångfalds- och migrationsfrågor såväl inom näringslivet som inom den offentliga och ideella sektorn. Det kan exempelvis gälla strategi- och analysarbete eller  planerings- och utredningsarbete på statliga myndigheter. Du kan även välja att studera vidare på en rad olika magister- eller masterprogram. Våra alumner arbetar till exempel som utredare, analytiker, jobbcoacher, integrationshandledare, socialsekreterare, projektledare, personalchefer och mycket mer. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Det var alltid en öppen stämning i klassrummet"

Zemen Bastawy tog examen från programmet i mångfaldsstudier för ett år sedan, och arbetar idag som arbete- och etableringscoach i Vellinge kommun. För henne har programmet inte bara gett verktyg för att hjälpa människor på arbetsmarknaden, utan också en djupare förståelse för hela...

"Det var alltid en öppen stämning i klassrummet"

Zemen Bastawy tog examen från programmet i mångfaldsstudier för ett år sedan, och arbetar idag som arbete- och etableringscoach i Vellinge kommun. För henne har programmet inte bara gett verktyg för att hjälpa människor på arbetsmarknaden, utan också en djupare förståelse för hela samhällsutvecklingen.

–  När du kommer ut i arbetslivet efter att ha studerat mångfaldsstudier så har du en grundlig kunskap i hur samhället fungerar. Du har diskuterat samhällsfrågor i klassrummet i flera år, och du vet varför du tar vissa beslut när du arbetar på myndigheter och varför besluten du tar är viktiga på ett större plan. 

–  Utbildningen ger dig helt andra redskap jämfört med många andra utbildningar. Om du till exempel har en socionomutbildning så studerar du lagstiftning och myndighetsregler, men du får inte kunskap om den statsvetenskapliga basen som besluten och lagarna grundar sig på. Det får du på detta programmet.

Valde mellan flera utbildningar

För Zemen var det självklart att söka in till högre studier direkt efter gymnasiet, men att välja vilken utbildning var inte lika lätt. Det var efter att hon blivit antagen till flera samhällsvetenskapliga program som hon började jämföra och fastnade för mångfaldsstudier.

–  Jag ville förstå hur samhället är uppbyggt. Vi lever i Malmö som är en så mångkulturell stad, men vad innebär det, hur ser det ut och varför? Det ville jag ta reda på.

–  Programmet är väldigt ärligt, vilket jag tycker är jätteviktigt. Det förklarar hur samhället är uppbyggt på ett sätt som var helt nytt för mig och som öppnade mina ögon. Jag hade aldrig fått en så djup förståelse för hur samhället fungerar om jag inte hade gått denna utbildningen. Det kanske låter lite klyschigt, men det gav mig verkligen helt nya perspektiv.

–  Jag trivdes bra i klassen. Vi var alla annorlunda från varandra, men vi hade gemensamt att vi är öppensinnade och intresserade av människors olikheter. Det var alltid en öppen stämning. Så fort man gick in i klassrummet så fick man tycka och tänka hur man ville och diskutera svåra samhällsfrågor på olika plan.

Kan använda kunskapen från utbildningen i verkligheten

Zemen började arbeta med ensamkommande flyktingbarn när flyktingströmmen var som starkast under 2015. Att hon studerade mångfaldsstudier var meriterande och behovet av personal var stor.

–  När jag började jobba så var det fortfarande en chock för många att det var en så kraftig flyktingström, men för mig var det något vi diskuterat i klassrummet länge. Jag visste varför folk flydde, vad konsekvenserna kunde bli, vad som förväntas av de människor som kommer och vad som förväntas av oss som samhälle som tar emot människor.

–  Jag lyckades jobba på olika ställen och för olika kommuner. I och med att alla jobbade på olika sätt så fick jag massor av erfarenhet som jag kunde ta med mig mellan olika arbetsplatser. Idag arbetar jag som etableringscoach. Nu när många människor flyttat från temporära boenden till mer stabila boendeformer så är det dags att arbeta med etablering på ett helt annat sätt, så idag hjälper jag människor komma in i arbetslivet och hitta anpassade arbeten.

Kontakt