Program, grundnivå
180 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 2 juni, 2024

Om utbildningen

Den offentliga sektorn i Sverige står för över en tredjedel av alla arbetstillfällen. Efterfrågan på individer som har förmåga att analysera och arbeta i verksamheter som utför eller berörs av politisk styrning ökar. Utbildningen ger dig färdigheter i att utföra egna analyser, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen. Programmet är gränsöverskridande vilket innebär att du studerar makt och styrning på och mellan olika nivåer. Utbildningen ger dig verktyg att förstå hur olika nivåer som t ex Malmö, Sverige, EU och FN kan organiseras och styras. Utbildningens kurser har utvecklats i nära samverkan med framtida arbetsgivare, och representanter från olika offentliga, privata och internationella organisationer medverkar återkommande i undervisningen. Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och lär ut ett vetenskapligt perspektiv på politik.

Efter utbildningen har du kunskap om och en förståelse för hur den politiska makten och styrningen har blivit allt mer gränsöverskridande, vilket bland annat innebär att beslut på en nivå påverkar verksamheter på andra nivåer. Du lär dig även om regler och arbetssätt inom offentlig organisation på olika nivåer.

Du lär dig också att självständigt eller i grupp problematisera, analysera komplexa resonemang, sammanfatta och redovisa muntligt och skriftligt. Sammantaget ger dig programmet färdigheter att utföra egna analyser, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen.

Alla kurser är under terminens gång kopplade till utvärderingen på något sätt. Under exempelvis statistikkursen har du möjlighet att utforma en enkät som du kan skicka ut till berörda personer för din utvärdering. Du får även lära dig att hantera statistikprogram och att tolka resultaten av enkäten. Resultaten kan sedan användas som underlag när du skriver din utvärdering. 

Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och anknyter till ett vetenskapligt perspektiv på politik.

Huvudämnet är statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är samhällsintresserad, vill läsa statsvetenskap och som under utbildningen vill arbeta tillsammans med framtida arbetsgivare.

När du läser kursen Organisationsteori kommer du att få skugga en person i tre dagar. Tidigare studenter har exempelvis skuggat tjänstemän eller chefer inom den ideella, offentliga eller privata sektorn.

Under din skuggning ska du testa olika organisationsteorier på din "skuggningsplats". Du ska exempelvis titta på arbetsplatsens organisation: Är organisationen hierarkisk eller platt? Vilken organisationskultur har arbetsplatsen och hur fungerar ledning och styrning?

Här följer några exempel på personer som våra studenter har skuggat: 
Stabschef, Lunds kommun; omvärldsanalytiker, Region Skåne; EU-samordnare, Malmö stad och Kommunförbundet Skåne; konsult, Price Waterhouse Coopers; vårdchef, Röda korset och internationell samordnare, Malmö stad.

På programmet har du möjlighet att praktisera en termin och få poäng för det. Praktikterminen ger dig en möjlighet till att ta del av en organisations dagliga arbete och du får en inblick i hur en karriär kan se ut efter din examen. Praktiken ger dig även mycket värdefulla kontakter med potentiella arbetsgivare och arbetslivserfarenhet som är bra att ha med i ditt CV när du söker ditt första jobb efter examen.

På programmet får du chansen att studera utomlands under en termin. Malmö universitet samarbetar med ett stort antal universitet runt om i världen för att kunna ge våra studenter möjligheten till utbytesstudier. 

Efter examen kan du exempelvis arbeta inom politik, offentliga- och ideella organisationer eller privata konsultföretag på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Bra att veta är att den offentliga sektorn i Sverige står för en tredjedel av alla arbetstillfällen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Fredrik Karlsson gjorde utbyte i USA

Under programmets andra år har studenter möjlighet till att välja en termin fristående kurser, praktik eller utbytesstudier. För Fredrik Karlsson gav studierna på University of North Carolina en ny syn på statsvetenskap.

Fredrik Karlsson gjorde utbyte i USA

Under programmets andra år har studenter möjlighet till att välja en termin fristående kurser, praktik eller utbytesstudier. För Fredrik Karlsson gav studierna på University of North Carolina en ny syn på statsvetenskap.

–  Kontexten, det var det som var mest värdefullt. Att få chansen att läsa statsvetenskap från en infallsvinkel som skiljer sig så mycket från min egen, till exempel vad gäller frågor som migration och abort. Genom att åka dit med ett öppet sinne fick jag större förståelse på hur andra ser på politiska problem och samhällsutmaningar.

Speciellt viktigt för statsvetare

I programmet ingår studier av internationella relationer, mänskliga rättigheter och globalisering och Fredrik tycker att utlandsstudier är ett utmärkt tillfälle att få bättre insikt i de internationella perspektiven.

–  Jag skulle säga att utlandsstudier är speciellt viktigt om man läser ett ämne som detta. Kulturen i klassrummet var annorlunda än här hemma, till exempel kunde man känna att skuggan från kalla kriget fortfarande levde kvar på ett annat sätt än i Sverige. Det är något man inte kan läsa sig till i böcker.

–  Jag kan absolut rekommendera att studera utomlands. Speciellt om man åker någonstans där man inte alltid känner sig så bekväm. Det är också en erfarenhet som visar för framtida arbetsgivare och samarbetspartners att man inte är rädd att upptäcka nya saker.

Viktigt att vara ute i god tid

Malmö universitet har samarbete med över 250 partneruniversitet över hela världen. Utbytesstudier genom universitetet är kostnadsfria men ansöknings- och visumavgift står studenterna själv för. För de som är sugna att söka utlandsstudier har Fredrik några praktiska råd:

– Var ute i god tid och var noggrann med alla ansökningar. Du som är sugen på att plugga i USA får till exempel också vara beredd på att åka upp till Stockholm och söka visum på ambassaden. 

–  Man ska inte heller glömma att utbildningen skiljer sig mycket från i Sverige.  Bland annat läser man flera kurser parallellt, har fler föreläsningar samma vecka, större klasser och fler skriftliga prov än skrivuppgifter. 

Vill fortsätta på avancerad nivå

Fredrik har tidigare valt att studera både ekonomi och personalvetenskap, men det var först när han började studera statsvetenskap som han kände att bitarna föll på plats.

–  Jag har alltid var intresserad av politik, så när jag kom in på programmet tänkte jag ’jag ger det en chans, vi får se hur det går’. Jag tyckte kurslitteraturen var spännande – det har jag aldrig känt innan. Jag har verkligen hittat det jag trivs med och mina ambitioner växer.

–  Programmet är perfekt om man är intresserad av politiska system, hur samhället är uppbyggt och hur människor kan dra nytta av varandra och skapa något som är bättre än naturtillståndet. Nu tänker jag söka in till en master, och det hade jag aldrig trott innan jag började. 

Kontakt