Utbildningen gav mig insikt i sambandet mellan staden och den byggda miljön. Det är otroligt viktig kunskap, att kunna se relationen mellan vad vi människor bygger, river och hur det kopplas till frågor såsom samhällsekonomi och segregation.

Merisa Zilkic, tidigare student

Om utbildningen

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är programmet för dig som vill vara med och forma framtidens städer. Samhällsfrågor såsom växande stadsbefolkning, ökad ojämlikhet och segregation och miljöproblem ställer krav på bred kompetens hos dagens stadsplanerare. Denna utbildning ger dig både den praktiska och teoretiska kunskap som krävs.

Utbildningen har ett unikt fokus på både praktisk och teoretisk kunskap. Under programmets gång får du:

  • insikt i sociala, ekonomiska, politiska frågor såsom social integration, demokratiprocesser, social rättvisa samt hållbar stadsutveckling och planering
  • insikt i förhållande mellan människan och den byggda miljön
  • utveckla ditt kunnande i fysisk planering, stadsrumsgestaltning, Plan och bygglagen (PBL), och projekt- och processledning
  • kunskap att skissa och jobba med grafiska program såsom geografiska informationssystem (GIS), computer-aided design (CAD) och Indesign.

Efter utbildningen kan du arbeta med samhällsplanering, stadsbyggnad och stadsutveckling på lokal och regional nivå, inom offentlig såväl som privat sektor. Vår flervetenskapliga grundutbildning ger en stabil grund för vidareutbildning inom urbana studier med inriktning på hållbar stadsutveckling och planering. Malmö universitet erbjuder masterutbildningar både på svenska och engelska. 

Nya utmaningar ställer krav på nästa generations planerare att hantera förändringar inom planeringspraktik. Ökad diversifiering av aktörer inom planering, ökad medborgarmedverkan samt ökade möjligheter för hållbar stadsutveckling och sociala innovationer är exempel på förändringar. Vi utbildar våra planerare att vara process- och diskussionsledare i mötet mellan olika samhällsgrupper, yrkeskompetenser och kunskapsperspektiv i samhället. Vi utbildar också våra planerare i att hantera komplexa frågor som rör stadens rumslighet, attraktivitet, urban kvalitet och social hållbarhet.

Under utbildningen arbetar du med projekt som relaterar till verkliga utmaningar några av i Skånes kommuner. Du gästas av föreläsare från olika delar av branschen och kan knyta kontakter redan under studierna.

Inom programmet har du möjlighet att läsa en utbytestermin på något av universitetets många partneruniversitet i till exempel Australien, Sydkorea, USA, Mexiko och Hongkong.

Efter utbildningen fortsätter studenter till positioner inom statliga verksamheter, länsstyrelser, kommuner, bygg- och fastighetsföretag och arkitektkontor. Flera tidigare studenter jobbar nu som planarkitekter, planeringsarkitekter, projektsamordnare, utvecklingssamordnare, utvecklingsstrateger och trafikplanerare.

Vanliga arbetsgivare är till exempel kommunala stadsbyggnadskontor exempelvis Malmö stad, Lunds kommun, Göteborgs stad, samt privata företag som Skanska, Ramböll och Atkins.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (TGSTA) uppfylls även med:

Kemi 1,Fysik 1a

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

”Utbildningen uppmuntrar till att se världen från andras perspektiv”

Kritiskt tänkande, objektivitet och empati, det är viktiga egenskaper för en stadsplanerare. I alla fall om du frågar Kaja Grzonkowska som studerar tredje året på programmet. – Om vi inte kan ställa oss i andra människors skor så kan vi aldrig vara duktiga stadsplanerare, berättar hon.

”Utbildningen uppmuntrar till att se världen från andras perspektiv”

Kritiskt tänkande, objektivitet och empati, det är viktiga egenskaper för en stadsplanerare. I alla fall om du frågar Kaja Grzonkowska som studerar tredje året på programmet. – Om vi inte kan ställa oss i andra människors skor så kan vi aldrig vara duktiga stadsplanerare, berättar hon.

Om både människor och byggnader

Kaja var från början intresserad av att studera till antingen byggingenjör eller psykolog, men efter att ha kollat runt bland utbildningar hittade hon en kombination.

– Jag började intressera mig för stadsplanering när jag insåg att det hade lite av varje. Jag känner att jag kan blanda kunskap om människor och samhället med mitt intresse för arkitektur och stadsbyggnad och stadsbyggnad – och se hur de påverkar varandra.

– Utbildningen uppmuntrar dig till att se samband mellan stads- och samhällsutvecklingen. Det är också det jag tycker är mest intressant, hur vi får människor att trivas i olika miljöer. Det är stor skillnad på hur människor i Polen, där jag växte upp, och hur folk i Sverige spenderar tid och uppskattar sina städer. Jag vill se närmare på vad det beror på och på stadens relation med platsen, människorna och samhället i stort.

En utbildning som fortsätter hela yrkeslivet

Under utbildningen studerar du allt från geografiska informationssystem och arkitektur till demokratiska processer och urban segregation. Kaja tycker att programmet har en bra blandning mellan praktiska och teoretiska moment.

– Vi ritar, skissar och projekterar, men det skulle inte finnas ett bra projekt utan en grundläggande teoretisk bas. De lägger grunden för förståelse och den historiska bakgrunden. Till exempel; allt som är gammalt är inte värdelöst, och allt som är nytt är inte värdefullt.

– Det är också viktigt för den empatiska sidan av jobbet. Den känslighet och förståelse som vi som stadsplanerare måste ha och för att planera bra och fungerande städer.

Kaja menar också att du måste vara beredd på att fortsätta investera i kunskap hela yrkeslivet.

– Du kommer aldrig kunna sätta dig ner och säga ’nu är jag en bra stadsplanerare’. Du kan vara duktig och projektera fint – men du blir aldrig klar. Världen förändras och vi stadsplanerare måste ha koll på vilken riktning utvecklingen sker och försöka ifrågasätta befintliga teorier och metoder för att komma fram till en lösning.

Tips till framtida och nya studenter

Kaja liknar utbildningen vid ett pussel, där det krävs att man bygger på sina kunskaper innan man ser helheten. Det kan vara avskräckande om du inte har tålamod.

– Om du känner att det är ett intressant ämne, ge inte upp när du tycker att det blir svårt. Du kommer inte se helheten direkt, ju längre in i utbildningen du kommer desto mer ser du sammanhanget.

”Vissa ser bara byggnader, jag ser staden”

När Merisa Zilkic började som affärsutvecklare på Skanskas Göteborgskontor klev hon som första stadsplaneraren in i ett team av övervägande ingenjörer. Idag ser hon att hennes kompetens har en given plats i rollen som affärsutvecklare.

”Vissa ser bara byggnader, jag ser staden”

När Merisa Zilkic började som affärsutvecklare på Skanskas Göteborgskontor klev hon som första stadsplaneraren in i ett team av övervägande ingenjörer. Idag ser hon att hennes kompetens har en given plats i rollen som affärsutvecklare.

I sitt arbete ansvarar Merisa för kommersiell utveckling av kontorsfastigheter i tidiga skeden. Arbetet ställer krav på bred kunskap och ett öga för det större perspektivet. 

– Det är inspirerande att jobba med kontorsutveckling. Profilbyggen är ofta kontor, de blir landmärken och hittar sitt sammanhang i staden.

– Jag jobbar självständigt, och det ställer krav på att vara både kreativ och självdisciplinerad. Att jobba i tidiga skeden innebär att ständigt arbeta med att hitta nya projektmöjligheter som vi kan utveckla. För de projekt som vi utvecklar är detaljplaneprocessen en viktig del för framdriften av projektet. Kunskapen om detaljplaneprocessen har jag med mig från utbildningen, vilket är fördelaktigt i den rollen jag har nu. 

Fick jobb genom examensarbete

Under sin sista termin fick Merisa möjligheten att skriva sitt examensarbete för Skanska, och när det blev en ledig tjänst sågs hon som en intressant kandidat.

– Jag ser att det finns ett samband mellan staden och den byggda miljön. Oavsett vad du bygger så påverkar det helheten och att människor rör sig annorlunda. Turning Torso är ett sådant exempel. Förenklat är det egentligen bara en byggnad som står rakt upp. Men hur det påverkat turism, rörelsen i staden och sättet att se på Malmö, det kan utbildningen ge en bättre förståelse för.

– Det handlar om jätteviktig kunskap, att det finns samband mellan vad vi bygger och river och hur det kopplas till samhällsekonomi och segregation.

Ljus framtid

Att det skulle finnas en ljus framtid för utexaminerade studenter tvivlar hon inte på. Med tanke på hur städer ständigt växer och de krav som detta ställer på stadsutvecklingen. Det kan vara värt att fördjupa sina kunskaper inom det praktiska, tillägger hon.

– Om man är intresserad av något praktiskt moment, som CAD, så är det värt att ställa många frågor under lektionerna och bli riktigt duktig. Det är uppskattat när man väl kommer ut i arbetslivet.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se