Stadsutveckling måste ses i sitt sammanhang i staden och utbildningen har gett mig stor förståelse i hur olika yrkesgrupper arbetar med samhällsplanering. Vi som studerat det här programmet är experter på att kunna lite om mycket, och på så sätt innehar vi det holistiska perspektivet – det är det viktigaste i mitt arbete.

Christoffer Hernestig, tidigare student

Om utbildningen

Den ökande urbaniseringen är en av nutidens stora utmaningar, där olika hållbarhetsaspekter ställs på sin spets. Utveckling av infrastrukturer, transporter, bebyggelse eller förändringar i livsmönster i staden påverkar kraftigt och långsiktigt förutsättningar för en hållbar utveckling. Eftersom olika aspekter av hållbarhet är sammanvävda, ställs höga krav på kompetensen hos de som driver utvecklingen, vare sig det är inom forskning eller olika organisationer och företag.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som organisering och ledning av långsiktiga utvecklingsprocesser, konkreta projekt eller arbeta som utredare inom området hållbara städer. Du kommer att få förståelse för aktuella perspektiv på hållbar stadsutveckling och de avvägningar som ingår i detta. I programmet kommer du också att utveckla din förmåga att förstå ledning av utvecklingsprocesser med flera och olikartade intressenter. Utbildningen ges i samarbete med SLU Alnarp och riktar sig till personer med olika akademiska bakgrunder och är anpassad så att yrkesverksamma har möjlighet att läsa på halvfart.

Eftersom utbildningen riktar sig både till studenter och yrkesverksamma har vi skapat en utbildning med en mycket flexibel struktur.

Du kan välja mellan att:

  • Ta en magisterexamen i byggd miljö.
  • Efter avslutad examen på Malmö universitet söka till senare del, och i mån av plats, fortsätta på mastersprogrammet på SLU.
  • Läsa på hel- eller halvfart.
  • Läsa en eller flera fristående kurser på halvfart med koncentrerad undervisning på eftermiddagen.

Efter examen kan du arbeta både inom offentliga organisationer, till exempel på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, och i näringslivet hos företag som arbetar med fastighetsutveckling, byggande, trafik, miljö, energi och samhällsbyggnad.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Här hittar du information om vilka behörighetskrav utbildningen har samt hur platserna fördelas i urvalet.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska 3 och Engelska 6. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Urval

Urval sker på bas av det kompletterande dokument som insändes i samband med ansökan.

Kompletterande dokument vid ansökan

100 % av platserna tillsättes genom så kallat alternativt urval. För att delta i det alternativa urvalet måste du fylla i och ladda upp ett kompletterande dokument.

Såhär söker du

  • Ansök till utbildningen via Antagning.se
  • Fyll i det kompletterande dokumentet, ladda upp och bifoga det till din ansökan via Antagning.se
  • Det kompletterande dokumentet måste vara uppladdat till Antagning.se senast sista ansökningsdagen 15 april. 

Ladda ned kompletterande dokument (Word)

Obs! För sena anmälningar efter 15 april ska inte dokumentet skickas in eftersom turordning till eventuellt lediga platser och reservplacering avgörs av ansökans ankomstdatum. 

Bli visionär i hållbarhetsutvecklingen

För Christoffer Hernestig är ett stadsrum aldrig bara ett stadsrum. Som hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun är hans uppgift att se stadens delar i ett större sammanhang. Han studerade den tvååriga varianten av programmet i Hållbar stadsutveckling som ges av Malmö universitet och Sveriges...

Bli visionär i hållbarhetsutvecklingen

För Christoffer Hernestig är ett stadsrum aldrig bara ett stadsrum. Som hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun är hans uppgift att se stadens delar i ett större sammanhang. Han studerade den tvååriga varianten av programmet i Hållbar stadsutveckling som ges av Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Idag arbetar jag med frågor om social hållbarhet, vilket innebär mycket dialog med invånare och diskussioner om hur kommunen kan utveckla tillgänglighet. Jag arbetar också med landsbygdsfrågor, där jag bland annat är leder ett EU-projekt som ska möjliggöra god service, i livets alla skeden och fastän förändringar sker i demografin, på landsbygden.

– Det bästa med mitt arbete är att jag har synergieffekter i mina projekt. När jag arbetar med tillgänglighet och hållbarhet i staden, och landsbygd, så blir den också bättre för fler grupper. När jag arbetar med service och mobilitet på landsbygden så bidrar hållbara transportlösningar till effekter i våra miljömål. Det är det roligaste; att kunna se hur jag kan samverka på bästa sätt och komma bort från stuprörstänk.

Experter på att kunna lite om mycket

Intresset för stadsutveckling började under en fristående kurs i geografi på Stockholm universitet. Efter en kandidatexamen i samhällsplanering från Lunds universitet kände Christoffer att vidare studier på avancerad nivå var ett naturligt nästa steg, och att fördjupa kunskaperna inom hållbarhetsperspektivet.

–  Vi vet fortfarande relativt lite om hållbarhet, förklarar Christoffer. Vi har få svar på hur vi skapar hållbarhet och hur vi skaffar indikationer och följer upp, det är ett arbete som tas fram nu. Det får mig att inse hur mycket i framkant utbildningen i hållbar stadsutveckling faktiskt är.

–  Att arbeta med hållbarhetsmål är standardiserat i kommuner och företag som har resurser för det, men detta är något alla måste ha i sina verksamhetsplaner. Att vara med som visionär i hållbarhetsutvecklingen är häftigt, och så fort man på något sätt är klar med något öppnar sig nya perspektiv.

I sin roll arbetar Christoffer bland trafikhandläggare, planeringsarkitekter, miljöstrateger och många fler. Så var passar en hållbarhetsstrateg in i arbetet? Christoffer förklarar:

–  Jag tror verkligen på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till samhällsplanering. Ett stadsrum består av flera olika professioner och förvaltas av olika förvaltningar; stadens invånare rör sig fritt i staden och således över olika discipliner. Stadsutveckling måste ses i sitt sammanhang i staden och utbildningen gav stor förståelse i hur olika yrkesgrupper arbetar med samhällsplanering. Vi som studerat det här programmet är experter på att kunna lite om mycket, generalister, och på så sätt innehar vi det holistiska perspektivet – det är det viktigaste i mitt arbete. 

En utbildning för dig som vill dyka djupare

Svårt, intressant, komplext och djupt - allt på samma gång. Så beskriver studenten Matilda Alfengård hållbar stadsutveckling. I framtiden vill hon arbeta med hållbarhetsstrategi, och det som motiverar henne mest är potentialen som finns i ett samhälle som har tro på framtiden och mod att ta sig an...

En utbildning för dig som vill dyka djupare

Svårt, intressant, komplext och djupt - allt på samma gång. Så beskriver studenten Matilda Alfengård hållbar stadsutveckling. I framtiden vill hon arbeta med hållbarhetsstrategi, och det som motiverar henne mest är potentialen som finns i ett samhälle som har tro på framtiden och mod att ta sig an utmaningar.

– Det finns inga generella lösningar för stadsutveckling, men det finns en vilja att arbeta för ett bättre samhälle, både i städerna och på landsbygden. Jag känner den ambitionen hos mina klasskamrater, och det gillar jag. 

Öppet klassrum – på riktigt

Matilda studerar andra året på programmet och har tidigare pluggat kandidatprogrammet i  stadsbyggnad, stadsutveckling och planering. För henne har valet att studera vidare på masternivå öppnat dörrarna för vidare förståelse inom ämnet.  

– Jag ville verkligen plugga vidare efter kandidatexamen och bredda mina kunskaper. Masterutbildningen har gett mig möjlighet att fördjupa mig inom hållbarhetsperspektivet, vilket jag är väldigt intresserad av.

– Det jag uppskattar mest är att det är en bred utbildning med en blandad klass. På grundutbildningar har studenterna ofta samma perspektiv och ser lika på saker eftersom de har studerat tillsammans  en tid. Nu pluggar jag ihop med ekonomer, miljövetare och stadsplanerare, så jag måste vässa mina argument mycket mer, och det är en bra övning inför arbetslivet.

Masterutbildningen ges både på hel- och halvfart, och stora delar av programmet erbjuds dessutom som fristående kurser. Detta gör utbildningen öppen för studenter som annars arbetar, eller de som är intresserade av att studera en del av utbildningen som en valbar kurs.

– Jag lär mig mycket, både av lärarna och av kurserna, men också av klasskamraterna. Det är inte bara studenter som studerar på heltid, utan även personer som har en fot i arbetslivet. Jag gillar att kurserna är öppna för människor som inte går programmet och som kan komma in med nya perspektiv. Det tillför något. Det blir dynamiskt.

En utbildning, två lärosäten

Utbildningen är ett samarbete mellan Malmö universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Under första året ges en majoritet av utbildningen i Malmö. Studenter som väljer att studera den tvååriga varianten av utbildningen spenderar andra året på SLU.

– Kurserna på Malmö universitet och SLU kompletterar varandra väldigt väl,  både att det rent geografiskt är två olika miljöer, men också att de har olika pedagogiska förhållningssätt. Det är mycket stimulerande.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se