Vi hjälper dig med information, kurser och vägledning för att du ska kunna påbörja din utbildning i Sverige. Ta reda på hur det fungerar att studera på universitet och vilka förkunskaper du behöver. Vår studie- och karriärvägledare kan ge dig råd och tips på vad du behöver veta.

Studera i Sverige

Det viktigt att känna till hur det fungerar att studera på universitet. Här finns en checklista för vad du behöver tänka på för att kunna ansöka till en utbildning.

1. Få en bedömning av din utbildning

Börja med att få dina utländska studier bedömda hos UHR (Universitets- och högskolerådet). Bedömningen hjälper till vid planering av framtida studier och kan vara till hjälp när du söker arbete. Du kan ansöka om en bedömning innan du har fått uppehållstillstånd.

Om bedömning av utbildning på UHR:s webbplats

2. Lär dig svenska och/eller engelska

Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska för studier på universitet. Om du väljer en utbildning på engelska så behöver du inte kunna bra svenska.

Sök svar på frågor om behörighet på Antagning.se

3. Ta reda på vilka förkunskaper du behöver

Ibland behöver du andra förkunskaper än svenska och engelska. Leta upp de utbildningar du vill ansöka till och ta reda på vilken behörighet du behöver.

Om du saknar någon kurs för vara behörig ska du kontakta Vuxenutbildningen (komvux) i kommunen där du bor.

Om du saknar dokument från din gymnasie- eller universitetsutbildning så boka in ett möte med oss. Mejla oss på studievagledning@mau.se.

4. Titta på en föreläsning om studier i Sverige

Se en föreläsning om studier i Sverige

Föreläsaren i filmen berättar om:

  • vad du behöver för att studera på universitet
  • språkkrav och svenska på Malmö universitet
  • hur du ansöker till studier
  • bedömning av utbildning hos UHR 
  • lite om andra utbildningsformer

5. Boka ett möte med en studie- och karriärvägledare

Har du frågor om studier på universitet i Sverige kan du boka ett möte med en studie- och karriärvägledare. 

Mejla till studievagledning@mau.se för att boka ett möte. 

Kontakta studievägledningen

Har du frågor som du vill diskutera med någon? Ring, mejla eller besök våra studie- och karriärvägledare. Vi har även chatt- och drop in-tider.

Studie- och karriärvägledning

Kontakt

Studiecentrum, Neptuniplan 7 studievagledning@mau.se 040-665 75 10 Måndag och onsdag kl 10–12, tisdag och torsdag kl 14–16

Introduktionsutbildning ger behörighet i svenska

Du som har utländsk utbildning och behöver komplettera dina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier kan gå kursen. Kursen förbereder dig också för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Du kan välja mellan att läsa under en termin eller två terminer. 

Kurser i svenska, svensk kultur och samhällsliv

I kurserna Swedish Language, Culture and Society kan du utveckla dina färdigheter i det svenska språket och öka dina kunskaper inom svenskt kultur- och samhällsliv. Kurserna erbjuds i fyra språkliga nivåer.

Test i svenska – Tisus

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det passar för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Behörighet genom Tisus, test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Vad krävs för att få göra Tisus?

Eftersom Tisus-intyget ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat eller gå sista året på en utländsk gymnasieutbildning när du gör provet. För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.

När ges Tisus?

Tisus ges två gånger per år. Nästa provtillfälle är den 22-23 oktober 2024.

Hur mycket kostar provet?

Avgiften för Tisus i Sverige är 2070 kronor för helt prov, och 1035 kronor för restprov.

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov:

  1. Läsförståelse
  2. Skriftlig färdighet
  3. Muntlig färdighet

Delprov 1 Läsförståelse och delprov 2 Skriftlig färdighet ges på förmiddagen den första testdagen och tar cirka fyra timmar.

Det muntliga delprovet (del 3) görs antingen under eftermiddagen den första testdagen eller under den andra testdagen. 

Datum och tider framgår av din kallelse. Cirka 1 vecka före provdagen mejlar vi en kallelse med schema för provet tillsammans med ämnen för det muntliga provet.

Träna på tidigare prov

Det är ofta lättare att klara provet om du tränar i förväg. 

Exempelprov delprov 1. Läsförståelse

Exempelprov delprov 2. Skriftlig färdighet

Exempelprov delprov 3. Muntlig färdighet

Var ges Tisus?

Förutom i Malmö ges Tisus på fem andra orter i Sverige. Tisus ges också i utlandet.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till Tisus i Malmö görs via Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Anmälan till Tisus den 22-23 oktober öppnar den 5 augusti och stänger den 13 september.

Mer om anmälan till Tisus

Får jag en kallelse?

Ungefär en vecka innan provdagen skickar vi en kallelse och de muntliga ämnena till dig via mejl.

När kommer resultatet?

Bedömningen av provet tar ungefär fem veckor och därefter skickas resultatet till dig via mejl.

En lista över samtliga resultat skickas till Antagningen före sista kompletteringsdag.

Om du har sökt via antagning.se till kommande termins studier vid universitet/högskola i Sverige behöver du inte själv skicka in ditt Tisusintyg.

Om du har sökt till någon annan utbildning eller om du ansöker senare måste du själv skicka in en kopia av ditt intyg för att din behörighet ska registreras. 

Godkänt resultat på Tisus fungerar som ett betyg, dvs. det har ingen sista giltighetsdag.

Vilka betyg kan jag få?

Du kan få betygen godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på Tisus måste du få godkänt betyg på alla tre provdelar. Om du får underkänt på ett av delproven behöver du bara göra om just det delprovet, ett så kallat restprov. Du måste göra det inom 12 månader från det första provtillfället. Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Hur kan jag förbereda mig?

Dina språkfärdigheter i svenska språket behöver vara på en tillräckligt hög nivå för akademiska studier på svenska. För att få ett tillräckligt stort svenskt ordförråd kan du till exempel läsa svensk skönlitteratur och dagstidningar. För att klara proven i skriftlig och muntlig färdighet behöver du ha kännedom om det svenska samhället samt dess värderingar och företeelser.

Bedöm din egen nivå i svenska språket med hjälp av Europarådets nivåskala (PDF, 130 kB)

Vad ska jag ta med till provet?

Ta med legitimation med foto, pennor och suddgummi. Till delprov 2 (Skriftlig färdighet) kan du ta med dig en svensk ordbok (men inga synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon). Provledaren har ingen skyldighet att låna ut en ordbok till dig.

Kontaktperson för Tisus

Anita Marttila

Kompletterande utbildning för utländska akademiker

Kompletterande utbildning för utländska akademiker är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land. Utbildningen passar dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde på den svenska arbetsmarknaden.

Kompletterande utbildning för utländska akademiker

Utländska lärares vidareutbildning

Har du en utländsk eftergymnasial lärarutbildning eller en utländsk kandidatexamen (Bachelor) i ett svenskt skolämne och vill bli behörig lärare i Sverige? Då kan Utländska lärares vidareutbildning vara något för dig.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)