Här finns information, kurser och vägledning för att du ska kunna påbörja din akademiska resa i Sverige.

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Utbildningen vänder sig till dig som har utländsk utbildning och behöver komplettera dina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen förbereder dig också för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Du kan välja mellan att läsa utbildningen under en termin eller under två terminer. 

Intensivkurs i svenska för nyanlända akademiker

Malmö universitet erbjuder nyanlända akademiker en specialanpassad språkkurs i nybörjarsvenska för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Mer om intensivkursen i svenska

Kursen Svenska för nyanlända akademiker syftar till att ge studenten färdigheter i svenska språket som motsvarar kunskapskraven för Sfi (svenskundervisning för invandrare), nivå D. I kursen ingår hör- och läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skriftlig färdighet. Kursen ska också ge studenten möjlighet att kunna reflektera kring sina individuella karriärvägar på den svenska arbetsmarknaden samt vad olika kompletterande studier kan leda till. Kursen har ordinarie examinationer och dessutom erbjuds ett frivilligt Sfi-prov. 

Utbildningen är för nyanlända personer i Skåne som:

 • har en avslutad akademisk utbildning från ett annat land
 • har motivation att studera i ett högt tempo och
 • ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram från och med den 1 januari 2018 eller har egen försörjning.

Dessutom bör deltagare ha:

 • vissa kunskaper i svenska och
 • grundläggande kunskaper i engelska.

Läs mer om kursen Svenska för nyanlända akademiker

Utbildningen finansieras av Region Skåne som en del i ett utvecklingssamarbete mellan Region Skåne och Malmö universitet.

För mer information, vänligen kontakta: Teresa Tomasevic 

Tisus - test i svenska

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Behörighet genom Tisus, test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Vad krävs för att få göra Tisus?

Eftersom Tisus-intyget ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat eller gå sista året på en utländsk gymnasieutbildning när du gör provet. För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.

När ges Tisus?

Tisus ges två gånger per år. Nästa provtillfälle är den 29-30 oktober 2019.

Hur mycket kostar provet?

Avgiften för Tisus i Sverige är 1800 kronor för helt prov, och 700 kronor för restprov.

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov:

 1. läsförståelse
 2. skriftlig färdighet
 3. muntlig färdighet

Delprov 1 och 2 tar cirka fyra timmar. Det muntliga delprovet (del 3) görs antingen under första eller andra testdagen.

Datum och tider framgår av din kallelse. Kallelse och de muntliga ämnena skickar vi till dig med posten ungefär tio dagar före provet.

Träna på tidigare prov

Det är ofta lättare att klara provet om du tränar i förväg. 

Här hittar du exempel på tidigare prov

Var ges Tisus?

Förutom i Malmö ges Tisus på fem andra orter i Sverige. Tisus ges också i utlandet.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till Tisus i Malmö görs via Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Anmälan till Tisus i oktober 2019 öppnar den 12 augusti och stänger den september 2019.

Mer om anmälan till Tisus

Får jag en kallelse?

Ungefär 10 dagar innan provdagen skickar vi en kallelse och de muntliga ämnena till dig med posten.

När kommer resultatet?

Bedömningen av provet tar ungefär tre veckor och därefter skickas resultatet ut per post.

Om du ansökt till kommande termins studier vid högskola/universitet i Sverige (före 15 april respektive 15 oktober), kan du komplettera din ansökan med Tisus-intyget fram till 15 juni respektive 1 december.

En lista över samtliga resultat skickas till UHR (Universitets och högskolerådet). Du måste även skicka in en kopia av ditt intyg till UHR Antagningsservice, 838 72 Frösön (om du sökt via antagning.se) eller den lokala antagningsenheten vid den högskola du har sökt till.

Vilka betyg kan jag få?

Du kan få betygen godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på Tisus måste du få godkänt betyg på alla tre provdelar. Om du får underkänt på ett av delproven behöver du bara göra om just det delprovet, ett så kallat restprov. Du måste göra det inom 12 månader från det första provtillfället. Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Hur kan jag förbereda mig?

Dina språkfärdigheter i svenska språket behöver vara på en tillräckligt hög nivå för akademiska studier på svenska. För att få ett tillräckligt stort svenskt ordförråd kan du till exempel läsa svensk skönlitteratur och dagstidningar. För att klara proven i skriftlig och muntlig färdighet behöver du ha kännedom om det svenska samhället samt dess värderingar och företeelser.

Förbered dig genom att gå igenom exempelprov

Bedöm din egen nivå i svenska språket med hjälp av Europarådets nivåskala, cefr

 

Vad ska jag ta med till provet?

Ta med legitimation med foto, pennor och suddgummi. Till delprov 2 (Skriftlig färdighet) kan du ta med dig en svensk ordbok (men inga synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon). Provledaren har ingen skyldighet att låna ut en ordbok till dig.

Kontaktperson för Tisus

Anita Marttila

Studie- och karriärvägledning för dig som är ny i Sverige

NYAK  – nya akademiker, är ett projekt där Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet, tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder information och studie- och karriärvägledning till dig som är ny i Sverige. 

Det är viktigt att du tidigt får information om vilka olika alternativ som finns till utbildning och arbete. Förutom att få kunskap om den svenska arbetsmarknaden så behövs det ibland även att man kompletterar sin utbildning på olika sätt.

Boka in ett möte

Du kan börja med att anmäla dig till ett informationsmöte. Efter att du deltagit på informationsmötet har du möjlighet att boka ett enskilt möte med en studie- och karriärvägledare. Du är även välkommen på drop-in om du har andra frågor eller funderingar. 

Kontaktperson för NYAK är Carina Bäckström

Informationsmöte

Du som har en minst avslutad gymnasieutbildning och kanske även studerat på universitet, är välkommen på informationsmöte om studier i Sverige.

Vi kommer att prata om:

 • studier i Sverige
 • vad som krävs för studier på universitet
 • bedömning av utländsk utbildning - UHR
 • arbete i Sverige

Är du intresserad av att komma på ett informationsmöte kan du mejla till oss på nyak@mau.se . Du kan mejla på svenska, engelska och arabiska.

Enskilt möte

Du som deltagit på en gruppinformation har möjlighet att boka in dig på ett enskilt möte med en studie- och karriärvägledare på Malmö universitet. 

Du träffar en vägledare som har god kunskap om olika utbildningsalternativ och vägar till arbete. Under samtalet pratar vi om din tidigare utbildning och erfarenhet.

Tanken är att du ska få kunskap om vilka möjligheter du har med din utbildning i Sverige. Det är även en möjlighet för dig att ställa frågor om studier och arbete. Efter samtalet får du ett mejl med en sammanfattning om det som vi har pratat om under samtalet.

Drop-in

Behöver du hjälp med din ansökan om individuell bedömning av din utbildning eller till introduktionsutbildningen på Malmö universitet?
Välkommen på drop-in, på onsdagar mellan klockan 13:00-15:00 på Studentcentrum. Du kan få hjälp på svenska, engelska och arabiska. Behöver du boka en annan tid kan du mejla till mona.atieh@mau.se

Snabbspår för nyanlända

För att få nyanlända akademiker snabbare in på arbetsmarknaden och matcha behovet av arbetskraft har regeringen och arbetsmarknadens parter etablerat Snabbspåret. Snabbspåret ser olika ut för olika yrkesgrupper. På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder Malmö universitet snabbspår för lärare och förskollärare och snabbspår för socialt arbete.

Snabbspår för lärare och förskollärare

Snabbspår för lärare och förskollärare är en introduktion till läraryrket och förskolläraryrket i Sverige. Utbildningen sker på på sex lärosäten i Sverige, varav Malmö universitet är ett.

Idag råder stor brist på lärare i alla kategorier. Det gäller förskollärare, grundlärare, ämneslärare i framförallt naturorienterande ämnen, matematik och moderna språk, men också yrkeslärare.

Snabbspår för lärare och förskollärare riktar till nyanlända som har varit i Sverige högst fyra år och som har lärar- eller förskollärarutbildning, alternativt akademiska ämnen för att undervisa och/eller arbetslivserfarenhet av att undervisa.

Utbildningen är 26 veckor lång och sker på både svenska och arabiska, men ger inga högskolepoäng. Undervisning i svensk läroplansteori, kunskaper om svensk skola, värdegrund, jämställdhet, demokrati och didaktik varvas med praktik på skola eller förskola. I utbildningen ingår även språkundervisning i lärarprofessionssvenska.

Utbildningen ger ingen behörighet eller examen. Under snabbspårsutbildningen görs en bedömning av varje deltagare, som underlag för hur en individuell komplettering ska utformas. Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation kan variera stort beroende på den enskildas tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. En del kommer att gå vidare till ULV, utländska lärares vidareutbildning.

För mer information, vänligen kontakta Pähr Hansson, utbildningsledare eller Maria Palm, studievägledare.

Snabbspår för socialt arbete

Kompletteringsutbildningen vänder sig till personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande utbildning med inriktning mot beteende- eller samhällsvetenskap.

Läs mer om kompletteringsutbildning för nyanlända socialarbetare

Aspirantutbildningen

Aspirantutbildningen är för dig som har en akademisk examen från ett annat land och vill använda din utländska examen på den svenska arbetsmarknaden. I utbildningen kan du komplettera eller fördjupa dina kunskaper och erfarenheter antingen för att fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Mer om Aspirantutbildningen

Tanken med utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik. Aspirantutbildningen är inte lämplig för dig som behöver en komplettering till yrken som kräver legitimation, till exempel läkare, veterinär, apotekare, tandläkare och sjuksköterska.

Två inriktningar

Aspirantutbildningen har två olika inriktningar: Allmän inriktning och Förvaltningsinriktning. När du söker till utbildningen behöver du ange vilken inriktning du vill gå, beroende på vad du vill jobba med i framtiden.

Individuell studietid och studieplan

Din studieplan är individuell. Vissa delar är obligatoriska men det mesta kan du själv påverka genom valbara kurser. Din individuella studieplanen planerar du tillsammans med en handledare efter den första kartläggningen av dina mål och din kompetens. Aspirantutbildningens längd är minst en termin (30 hp) men inte fler än 4 terminer (120 hp). De flesta studerar 2-3 terminer. I din individuella studieplan lägger du in kurser som du behöver för att stärka din kompetens inom ditt arbetsområde. Kurserna väljer du i samråd med handledare på Aspirantutbildningen.

Praktik under utbildningen

Praktiken på utbildningen är obligatorisk. Längden varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis mellan 10 och 20 veckor. Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en handledare på utbildningen. Ansvaret för att hitta en praktik åt dig delas mellan dig och handledaren. Under åren har vi samarbetat med ca 250 olika arbetsplatser och har ett brett kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden.

Olika kurser för olika arbetsområden

Du anpassar Aspirantutbildningen efter vad som passar just dig och dina mål med ditt arbetsliv. 

Se vilka kurser som kan passa för dig

Vad läser jag för kurser?

Alla studenter läser kursen Karriär och arbete (15 hp) och gör en praktik. Du läser också de kurser som du letat upp tillsammans med din handledare på utbildningen. 

Några exempel på kurser som ekonomer, ingenjörer, miljövetare, språkvetare, lärare och andra har valt som har gått utbildningen tidigare

Ska jag välja allmän- eller förvaltningsinriktning?

Förvaltningsinriktningen har en studieplan med kurser som lämpar sig bäst för den som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Som student på den allmänna inriktningen tar du tillsammans med din handledare fram de kurser som du har behov av för att du ska uppfylla dina önskemål om en karriär på den privata arbetsmarknaden.

Vad blir jag?

Du får ingen ny examen efter Aspirantutbildningen. Vad du blir beror på vad du lägger in i din utbildning och var du praktiserar någonstans. Det är på förhand svårt att ge ett riktigt bra svar på denna frågan och vi vill gärna att du kontaktar oss för en fortsatt diskussion.

Får jag jobb efter utbildningen?

Många av våra studenter lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden i kvalificerade arbete. Det är mycket svårt att jämföra våra studenter med varandra och frågan blir därför ändå svår att besvara. Vad som är helt säkert är att vi är helt fokuserade på att innehållet i utbildningen ska stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Var får jag praktik?

Ansvaret för att hitta en praktikplats delas mellan dig och din handledare på utbildningen. I första hand är det du som önskar var du vill vara. Du ska motiverar varför du vill vara där och förklarar vad du hoppas på att få göra och lära dig under din praktik.

När kan jag söka?

Ansökan till Aspirantutbildningen följer de ordinarie ansökningstiderna. Om du vill börja studera runt den 1 september ska du söka mellan 15 mars och 15 april. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas i mån av plats. Kontakta oss om du har frågor om sen anmälan.

Hur söker jag?

1. Ansök via Antagning.se. Sök efter "Aspirantutbildning".

2. Dina bilagor skickar du separat till: Antagningen 833 82 Strömsund. Skicka inte in original. Exempel på bilagor:

 • Diplom/betyg över utländsk minst 2-årig akademisk utbildning i översättning och på originalspråk.
 • Utlåtande/värdering från UHR (eller HSV) om du har ett sådant.
 • Betyg från utländsk gymnasieutbildning i översättning och på originalspråk.
 • Betyg/intyg från studier i svenska och engelska.
 • Anställningsintyg (om du har sådana).

Alla kopior ska vara vidimerade (bevittnade) av minst en person. Om du inte uppfyller behörighetskraven i svenska eller engelska måste du skriva ett meddelande att du ansöker om att bli bedömd i reell kompetens (svenska) eller att du vill ha dispens för behörighetskravet i engelska.

För att söka till Aspirantutbildningen krävs att du har följande:

 • avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier 
 • grundläggande behörighet för högskolestudier

Om du saknar behörighet i svenska och engelska:

 • Reell kompetens: Om du har tillräckliga kunskaper i svenska men saknar intyg/betyg kan du vid ansökan till Aspirantutbildningen ange att du vill få din reella kompetens bedömd. Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att kontakta dig.
 • Dispens/undantag från kravet på behörighet i engelska kan ges individuellt med hänsyn till upplägget i studieplanen.
 • Den första kursen på Aspirantutbildningen (Karriär och arbete) kan du söka till utan att vara behörig i svenska och engelska. Under kursen får du göra en karriärplan som kan leda vidare till programstudierna på Aspirantutbildningen eller till andra studier. Du får också möjlighet att pröva och utveckla dina språkkunskaper. 

För dig som vill läsa mer svenska rekommenderar vi Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska (20 veckor) och Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska (40 veckor).

Kontakt för Aspirantutbildningen


email icon GPSstudent@mau.se