Här finns information, kurser och vägledning för att du ska kunna påbörja din akademiska resa i Sverige.

Studera i Sverige

Det viktigt att känna till hur det fungerar att studera på universitet. Här finns en checklista vad du behöver tänka på för att kunna ansöka till en utbildning.

1. Få en bedömning av din utbildning

Börja med att få dina utländska studier bedömda hos UHR (Universitets- och högskolerådet). Bedömningen hjälper till vid planering av framtida studier och kan också vara till hjälp när du söker ett arbete. Du kan ansöka om en bedömning innan du har fått uppehållstillstånd.

Läs mer om bedömning av utbildning hos UHR

2. Studera svenska och/eller engelska

Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska för studier på universitet. Om du väljer en utbildning på engelska så behöver du inte studera svenska.

Läs mer om behörighet på Antagning.se


3. Ta reda på vilka förkunskaper du behöver

Ibland behöver du andra förkunskaper än svenska och engelska. Leta upp de utbildningar du vill ansöka till och ta reda på vilken behörighet du behöver.

Sök bland våra program och kurser
 Utbildningar i hela Sverige

Om du saknar någon kurs för vara behörig så kontakta Komvux i kommunen där du bor.

Om du saknar dokument från din gymnasie- eller universitetsutbildning så boka in ett möte med oss. Maila på studievagledning@mau.se.

4. Titta på en föreläsning om studier i Sverige

Här kan du titta på en inspelad föreläsning om studier i Sverige

I filmen får du kunskap om: 

 • vad du behöver för att studera på universitet
 • språkkrav och svenska på Malmö universitet
 • hur du ansöker till studier
 • bedömning av utbildning hos UHR 
 • kort om andra utbildningsformer

 

5. Boka ett möte med en studie- och karriärvägledare

Har du frågor om studier på universitet i Sverige kan du boka ett möte med en studie- och karriärvägledare. Just nu erbjuder vi möten via telefon, Skype eller Zoom. 

Mejla till studievagledning@mau.se för att boka ett möte. 

 

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Utbildningen vänder sig till dig som har utländsk utbildning och behöver komplettera dina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen förbereder dig också för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Du kan välja mellan att läsa utbildningen under en termin eller under två terminer. 

Tisus - test i svenska

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Behörighet genom Tisus, test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Vad krävs för att få göra Tisus?

Eftersom Tisus-intyget ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat eller gå sista året på en utländsk gymnasieutbildning när du gör provet. För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.

När ges Tisus?

Tisus ges två gånger per år. Nästa provtillfälle är den 2-3 november 2021.

Hur mycket kostar provet?

Avgiften för Tisus i Sverige är 1900 kronor för helt prov, och 950 kronor för restprov.

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov:

 1. läsförståelse
 2. skriftlig färdighet
 3. muntlig färdighet

Delprov 1 och 2 tar cirka fyra timmar. Det muntliga delprovet (del 3) görs antingen under första eller andra testdagen.

Datum och tider framgår av din kallelse. Kallelse och de muntliga ämnena skickar vi till dig med posten cirka en vecka före provet.

Träna på tidigare prov

Det är ofta lättare att klara provet om du tränar i förväg. 

Här hittar du exempel på tidigare prov

Var ges Tisus?

Förutom i Malmö ges Tisus på fem andra orter i Sverige. Tisus ges också i utlandet.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till Tisus i Malmö görs via Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Anmälan till Tisus i november 2021 öppnar den 16 augusti och stänger den 24 september.

Mer om anmälan till Tisus

Får jag en kallelse?

Ungefär en vecka innan provdagen skickar vi en kallelse och de muntliga ämnena till dig med posten.

När kommer resultatet?

Bedömningen av provet tar ungefär fyra veckor och därefter skickas resultatet ut per post.

Om du ansökt till kommande termins studier vid högskola/universitet i Sverige (före 15 april respektive 15 oktober), kan du komplettera din ansökan med Tisus-intyget fram till 15 juni respektive 1 december.

En lista över samtliga resultat skickas till UHR (Universitets och högskolerådet). Du måste även skicka in en kopia av ditt intyg till UHR Antagningsservice, 838 72 Frösön (om du sökt via antagning.se) eller den lokala antagningsenheten vid den högskola du har sökt till.

Vilka betyg kan jag få?

Du kan få betygen godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på Tisus måste du få godkänt betyg på alla tre provdelar. Om du får underkänt på ett av delproven behöver du bara göra om just det delprovet, ett så kallat restprov. Du måste göra det inom 12 månader från det första provtillfället. Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Hur kan jag förbereda mig?

Dina språkfärdigheter i svenska språket behöver vara på en tillräckligt hög nivå för akademiska studier på svenska. För att få ett tillräckligt stort svenskt ordförråd kan du till exempel läsa svensk skönlitteratur och dagstidningar. För att klara proven i skriftlig och muntlig färdighet behöver du ha kännedom om det svenska samhället samt dess värderingar och företeelser.

Förbered dig genom att gå igenom exempelprov

Bedöm din egen nivå i svenska språket med hjälp av Europarådets nivåskala (PDF)

 

Vad ska jag ta med till provet?

Ta med legitimation med foto, pennor och suddgummi. Till delprov 2 (Skriftlig färdighet) kan du ta med dig en svensk ordbok (men inga synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon). Provledaren har ingen skyldighet att låna ut en ordbok till dig.

Kontaktperson för Tisus

Anita Marttila

Snabbspår för nyanlända

För att få nyanlända akademiker snabbare in på arbetsmarknaden och matcha behovet av arbetskraft har regeringen och arbetsmarknadens parter etablerat Snabbspåret. Snabbspåret ser olika ut för olika yrkesgrupper. På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder Malmö universitet snabbspår för lärare och förskollärare och snabbspår för socialt arbete.

Att arbeta som lärare i svensk skola och förskola – en introduktion till skolans uppdrag

En arbetsmarknadsutbildning i syfte att snabba på vägen till svensk lärarlegitimation för utlandsutbildade lärare. Utbildningen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. Utbildningen ger en introduktion till det svenska skolsystemet och genomsyras av ett jämförande perspektiv på deltagarnas utbildning/erfarenheter och utbildningens innehåll. Utbildningen ger inte högskolepoäng.

Målgrupp

Lärare och förskollärare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med examen som lärare eller förskollärare, alternativt utbildning och erfarenhet som lärare eller förskollärare från land utanför EU/EES. Har kunskaper i svenska motsvarande Sva1 eller Sva2.

Undervisningsspråk 

Svenska

Studieform och takt

Distansutbildning, heltid.

Kursstart och kursavslut

8 november 2021-10 juni 2022. (5+ 26 veckor).

Snabbspårets innehåll

Korta vägen – förberedande språkutbildning, 5 veckor.

Uppdragsutbildningen som genomförs vid Malmö universitet omfattar 26 veckor och varvas med praktik och teori. Den första perioden består av en teoretisk del med distansstudier, exempelvis föreläsningar, egna studier, grupparbeten, gruppdiskussioner med mera. Fredagar är avsatta för att du som deltagare i programmet ska kunna fortsätta med dina komvuxstudier.

Praktik

Praktiken genomförs inom ramen för Snabbspåret under våren 2022, totalt 12 veckor av de 26 veckorna. Praktiken genomförs på en praktikskola/-förskola i eller i närheten av hemorten, om möjligt i ämne och åldersinriktning som motsvarar tidigare utbildning med stöd av handledare/handledning. Handledare från universitetet följer upp ditt arbete på praktiken.

Kartläggning

Kartläggning sker under studierna och alla deltagare får studievägledning samt individuell kartläggning mot eventuella ytterligare utbildningsinsatser för att erhålla svensk lärarlegitimation.

Mer information, anmälan och kontaktperson

Arbetsförmedlingen genomför ett digitalt informationswebbinarium den 31 augusti klockan 14.30. Länk till webbinariumet hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida arbetsformedlingen.se/play under evenemanget Snabbspår för lärare.

Anmälningsformulär (Anmälan öppnar den 31 augusti) 

Sista anmälningsdag är 19 september.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Agneta Holmberg, projektledare Malmö universitet, via mejl: agneta.holmberg@mau.se

Övrigt

Örebro universitet bedriver samma utbildning med arabisktalande lärare och förskollärare med lärarexamen som målgrupp. 

Läs mer om utbildningen på Örebro universitets hemsida

Snabbspår för socialt arbete

Kompletteringsutbildningen vänder sig till personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande utbildning med inriktning mot beteende- eller samhällsvetenskap.

Läs mer om kompletteringsutbildning för nyanlända socialarbetare

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan är för dig som har en akademisk examen från ett annat land och vill använda din utländska examen på den svenska arbetsmarknaden. I utbildningen kan du komplettera eller fördjupa dina kunskaper och erfarenheter antingen för att fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Mer om utbildningen

Tanken med utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik. Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan är inte lämplig för dig som behöver en komplettering till yrken som kräver legitimation, till exempel läkare, veterinär, apotekare, tandläkare och sjuksköterska.

Individuell studietid och studieplan

Din studieplan är individuell. Vissa delar är obligatoriska men det mesta kan du själv påverka genom valbara kurser. Din individuella studieplanen planerar du tillsammans med en handledare efter den första kartläggningen av dina mål och din kompetens. Utbildningens längd är minst en termin (30 hp) men inte fler än 4 terminer (120 hp). De flesta studerar 2-3 terminer. I din individuella studieplan lägger du in kurser som du behöver för att stärka din kompetens inom ditt arbetsområde. Kurserna väljer du i samråd med handledare på utbildningen.

Praktik under utbildningen

Praktiken på utbildningen är obligatorisk. Längden varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis mellan 10 och 20 veckor. Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en handledare på utbildningen. Ansvaret för att hitta en praktik åt dig delas mellan dig och handledaren. Under åren har vi samarbetat med ca 250 olika arbetsplatser och har ett brett kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden.

Olika kurser för olika arbetsområden

Du anpassar utbildningen efter vad som passar just dig och dina mål med ditt arbetsliv. 

Se vilka kurser som kan passa för dig

Vad läser jag för kurser?

Alla studenter läser kursen Karriär och arbete (15 hp) och gör en praktik. Du läser också de kurser som du letat upp tillsammans med din handledare på utbildningen. 

Vad blir jag?

Du får ingen ny examen efter utbildningen. Vad du blir beror på vad du lägger in i din utbildning och var du praktiserar någonstans. Det är på förhand svårt att ge ett riktigt bra svar på denna frågan och vi vill gärna att du kontaktar oss för en fortsatt diskussion.

Programansvariga är Lasse Lindhagen och Mia Kvist Blihagen

Får jag jobb efter utbildningen?

Många av våra studenter lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden i kvalificerade arbete. Det är mycket svårt att jämföra våra studenter med varandra och frågan blir därför ändå svår att besvara. Vad som är helt säkert är att vi är helt fokuserade på att innehållet i utbildningen ska stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Var får jag praktik?

Ansvaret för att hitta en praktikplats delas mellan dig och din handledare på utbildningen. I första hand är det du som önskar var du vill vara. Du ska motiverar varför du vill vara där och förklarar vad du hoppas på att få göra och lära dig under din praktik.

När kan jag söka?

Ansökan till Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan följer de ordinarie ansökningstiderna. Om du vill börja studera runt den 1 september ska du söka mellan 15 mars och 15 april. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas i mån av plats. 

Mer information om utbildningen

Hur söker jag?

 1. Ansök via Antagning.se. Sök efter "Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan".
 2. Dina bilagor, betyg/intyg, laddar du upp på antagning.se eller skickar in per post. Du läser mer om hur du ska skicka in dina betyg/intyg på antagning.se. Skicka aldrig in original. Exempel på intyg/betyg är:
 • Diplom/betyg över utländsk, avslutad, minst 3-årig akademisk utbildning i översättning och på originalspråk.
 • Utlåtande/värdering från UHR (eller HSV) om du har ett sådant.
 • Betyg från utländsk gymnasieutbildning i översättning och på originalspråk.
 • Betyg/intyg från studier i svenska och engelska.
 • Anställningsintyg (om du har sådana).

Alla kopior ska vara vidimerade (bevittnade) av minst en person. Om du inte uppfyller behörighetskraven i svenska kommer någon från utbildningen att kontakta dig för möjlighet att bli bedömd i reell kompetens.

För att söka till Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan krävs att du har följande:

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier

 • och avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 3 års heltidsstudier.

Om du saknar behörighet i svenska:

 • Reell kompetens: Om du har tillräckliga kunskaper i svenska men saknar intyg/betyg kan du få din reella kompetens bedömd. Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att kontakta dig.
 • Den första kursen på utbildningen (Karriär och arbete) kan du söka till utan att vara behörig i svenska och engelska. Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att kontakta dig för möjligheten till reell kompetensbedömning i svenska.

För dig som vill läsa mer svenska rekommenderar vi 

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska (20 veckor)

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska (40 veckor)