Vi hjälper dig med information, kurser och vägledning för att du ska kunna påbörja din akademiska resa i Sverige. Ta reda på hur det fungerar att studera på universitet och vilka förkunskaper du behöver. Vår studie- och karriärvägledare kan ge dig råd och tips på vad du behöver veta.

Studera i Sverige

Det viktigt att känna till hur det fungerar att studera på universitet. Här finns en checklista för vad du behöver tänka på för att kunna ansöka till en utbildning.

1. Få en bedömning av din utbildning

Börja med att få dina utländska studier bedömda hos UHR (Universitets- och högskolerådet). Bedömningen hjälper till vid planering av framtida studier och kan vara till hjälp när du söker arbete. Du kan ansöka om en bedömning innan du har fått uppehållstillstånd.

Om bedömning av utbildning på UHR:s webbplats

2. Lär dig svenska och/eller engelska

Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska för studier på universitet. Om du väljer en utbildning på engelska så behöver du inte kunna bra svenska.

Sök svar på frågor om behörighet på Antagning.se

3. Ta reda på vilka förkunskaper du behöver

Ibland behöver du andra förkunskaper än svenska och engelska. Leta upp de utbildningar du vill ansöka till och ta reda på vilken behörighet du behöver.

Om du saknar någon kurs för vara behörig ska du kontakta Vuxenutbildningen (komvux) i kommunen där du bor.

Om du saknar dokument från din gymnasie- eller universitetsutbildning så boka in ett möte med oss. Mejla oss på studievagledning@mau.se.

4. Titta på en föreläsning om studier i Sverige

Här kan du titta på en inspelad föreläsning om studier i Sverige

Föreläsaren berättar om

 • vad du behöver för att studera på universitet
 • språkkrav och svenska på Malmö universitet
 • hur du ansöker till studier
 • bedömning av utbildning hos UHR 
 • lite om andra utbildningsformer

 

5. Boka ett möte med en studie- och karriärvägledare

Har du frågor om studier på universitet i Sverige kan du boka ett möte med en studie- och karriärvägledare. 

Mejla till studievagledning@mau.se för att boka ett möte. 

 

Introduktionsutbildning ger behörighet i svenska

Du som har utländsk utbildning och behöver komplettera dina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier kan gå kursen. Kursen förbereder dig också för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Du kan välja mellan att läsa under en termin eller två terminer. 

Kurser i svenska, svensk kultur och samhällsliv

I kurserna Svenska, svensk kultur och samhällsliv 1–4 kan du utveckla dina färdigheter i det svenska språket och öka dina kunskaper inom svenskt kultur- och samhällsliv. Kurserna erbjuds i fyra språkliga nivåer.

Test i svenska – Tisus

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Det passar för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Behörighet genom Tisus, test i svenska för universitets- och högskolestudier

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Vad krävs för att få göra Tisus?

Eftersom Tisus-intyget ger behörighet i svenska för akademiska studier i Sverige bör du ha avslutat eller gå sista året på en utländsk gymnasieutbildning när du gör provet. För att klara provet behöver du ha mycket goda kunskaper i det svenska språket.

När ges Tisus?

Tisus ges två gånger per år. Nästa provtillfälle är den 25-26 oktober 2022.

Hur mycket kostar provet?

Avgiften för Tisus i Sverige är 1900 kronor för helt prov, och 950 kronor för restprov.

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov:

 1. Läsförståelse
 2. Skriftlig färdighet
 3. Muntlig färdighet

Delprov 1 och 2 tar cirka fyra timmar.

Det muntliga delprovet (del 3) görs antingen under första eller andra testdagen.

Datum och tider framgår av din kallelse. Kallelse och de muntliga ämnena skickar vi till dig med posten cirka en vecka före provet.

Träna på tidigare prov

Det är ofta lättare att klara provet om du tränar i förväg. 

Exempelprov delprov 1. Läsförståelse

Exempelprov delprov 2. Skriftlig färdighet

Exempelprov delprov 3. Muntlig färdighet

Var ges Tisus?

Förutom i Malmö ges Tisus på fem andra orter i Sverige. Tisus ges också i utlandet.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan till Tisus i Malmö görs via Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Anmälan till Tisus i oktober 2022 öppnar den 8 augusti och stänger den 16 september.

Mer om anmälan till Tisus

Får jag en kallelse?

Ungefär en vecka innan provdagen skickar vi en kallelse och de muntliga ämnena till dig med posten.

När kommer resultatet?

Bedömningen av provet tar ungefär fyra veckor och därefter skickas resultatet ut per post.

Om du ansökt till kommande termins studier vid högskola/universitet i Sverige (före 15 april respektive 15 oktober), kan du komplettera din ansökan med Tisus-intyget fram till 15 juni respektive 1 december.

En lista över samtliga resultat skickas till UHR (Universitets och högskolerådet). Du måste även skicka in en kopia av ditt intyg till UHR Antagningsservice, 838 72 Frösön (om du sökt via antagning.se). Eller den lokala antagningsenheten vid den högskola du har sökt till.

Vilka betyg kan jag få?

Du kan få betygen godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på Tisus måste du få godkänt betyg på alla tre provdelar. Om du får underkänt på ett av delproven behöver du bara göra om just det delprovet, ett så kallat restprov. Du måste göra det inom 12 månader från det första provtillfället. Är två eller tre delprov underkända måste hela provet göras om.

Hur kan jag förbereda mig?

Dina språkfärdigheter i svenska språket behöver vara på en tillräckligt hög nivå för akademiska studier på svenska. För att få ett tillräckligt stort svenskt ordförråd kan du till exempel läsa svensk skönlitteratur och dagstidningar. För att klara proven i skriftlig och muntlig färdighet behöver du ha kännedom om det svenska samhället samt dess värderingar och företeelser.

Bedöm din egen nivå i svenska språket med hjälp av Europarådets nivåskala (PDF, 130 kB)

Vad ska jag ta med till provet?

Ta med legitimation med foto, pennor och suddgummi. Till delprov 2 (Skriftlig färdighet) kan du ta med dig en svensk ordbok (men inga synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon). Provledaren har ingen skyldighet att låna ut en ordbok till dig.

Kontaktperson för Tisus

Anita Marttila

Snabbspår för nyanlända

Syftet med Snabbspåret är att få nyanlända akademiker snabbare in på arbetsmarknaden och matcha behovet av arbetskraft. Snabbspåret ser olika ut för olika yrkesgrupper. På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder Malmö universitet ett snabbspår för lärare och förskollärare och ett snabbspår för socialt arbete.

Utbildning för utlandsutbildade lärare och förskollärare – en introduktion till svensk skola för att komma närmare legitimation

Utbildningen är ett samarbete mellan Malmö universitet och Arbetsförmedlingen och ger en introduktion till arbete i svensk skola och förskola, men ger inga högskolepoäng eller legitimation. Utbildningen innehåller både teori och praktik och målet på lång sikt är att fler ska erhålla svensk lärarlegitimation.

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform och studietakt

Distansutbildning, heltid. 40 tim/vecka.

Kursdatum

Academicum den 7 november–11 december 2022.

Malmö universitet den 12 december 2022–16 juni 2023.

Anmälan

Anmälan öppnar den 22 augusti 2022.

Sista anmälningsdag är den 11 september 2022.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Agneta Holmberg, projektledare vid Malmö universitet agneta.holmberg@mau.se.

Frågor till Arbetsförmedlingen: mikael.lovden@arbetsformedlingen.se eller linda.hagdahl@arbetsformedlingen.se.

Anmäl dig till utbildningen

Kursinnehåll

Utbildningen inleds med en förberedande språkutbildning via Academicum.

Utbildningen vid Malmö universitet behandlar tre teman:

 • Kunskap om styrning av svensk skola och förskola, utbildningssystem, barns och elevers lärande, värdegrundsfrågor och pedagogiskt ledarskap.
 • Arbetsplatsförlagt lärande i förskola/skola varvat med studier i svenska.
 • Studievägledning som visar vägar mot en svensk lärarlegitimation.

Teori och praktik varvas. Den teoretiska delen är på distans i form av föreläsningar, egna studier, grupparbeten, gruppdiskussioner med mera.

Fredagar är avsatta för att deltagare ska kunna fortsätta sina svenskstudier i sin egen hemkommun. Praktiken görs på en skola eller förskola inom pendlingsavstånd till hemorten och om möjligt i ämne och åldersinriktning som motsvarar tidigare utbildning med stöd av handledare. Handledare från universitetet följer upp ditt arbete på praktiken.

Under studierna får deltagare studievägledning samt individuell kartläggning för fortsatt väg mot svensk lärarlegitimation.

Vem kan söka utbildningen?

Du är behörig att söka kursen om du:

 • Är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • Har en utländsk förskollärarexamen eller lärarexamen,
 • eller en utländsk kandidatexamen inom ett undervisningsämne i svensk skola.
 • Har ett examensbevis på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
 • Har kunskaper i svenska motsvarande Sva 1, Sva 2 eller påbörjat Sva 3. I mån av plats kan även du som har betyg i Sva3 eventuellt erbjudas en plats.

Övrigt

Örebro universitet bedriver samma utbildning med arabisktalande lärare och förskollärare med lärarexamen som målgrupp.

Läs mer på Örebro universitets webbplats

Snabbspår för socialt arbete

Utbildningen vänder sig till dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande utbildning med inriktning mot beteende- eller samhällsvetenskap.

Kompletteringsutbildning för nyanlända socialarbetare

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du utländsk lärarutbildning och vill bli lärare i Sverige? Eller har du utländsk utbildning i ett skolämne och arbetslivserfarenhet som lärare i offentlig skolverksamhet på minst två år och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan en kompletterande utbildning vara något för dig.

Läs mer om ULV och anmälan

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan

Utbildningen är för dig som har en akademisk examen från ett annat land och vill använda din utländska examen på den svenska arbetsmarknaden. I utbildningen kan du komplettera dina kunskaper och erfarenheter, för att fortsätta arbeta inom ditt arbetsområde eller hitta vägar in till ett nytt yrke.

Läs mer om utbildningen och anmälan