Det finns flera möjliga utbildningsvägar för dig som vill bli lärare. På Malmö universitet kan du studera till lärare oavsett vilken studiebakgrund du har. Kontakta studievägledare för att få råd och stöd gällande dina egna intressen.

Flera utbildningsvägar:

  • för dig som inte tidigare studerat på universitetsnivå men skulle vara intresserad av arbete inom förskola/skola.
  • för dig som redan har högskolepoäng inom ett eller flera ämnen och skulle vara intresserad av arbete inom förskola/skola.
  • för dig som har en oavslutad förskollärar- eller lärarutbildning.
  • för dig som arbetar inom förskola, fritidshem eller skola utan behörighet.
  • för dig som studerat eller arbetat som lärare i ett annat land.

För dig som redan arbetar i förskola, fritidshem eller skola

För dig som redan arbetar som lärare, inom fritidshem eller inom förskola med en förskollärares arbetsuppgifter kan Vidareutbildning av lärare (VAL) vara ett alternativ.

Vidareutbildning av lärare (VAL)

För dig som redan har tillräckligt många högskolepoäng

För dig som redan har tillräckligt många högskolepoäng inom ett eller några ämnen kan kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vara ett alternativ. Det finns möjlighet att ansöka om behörighet till KPU genom reell kompetens.

Kompletterande pedagogisk utbildning: ämneslärare, 60 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning: grundlärare, 75 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning: ämneslärare, 90 hp

För dig som har en utländsk lärarutbildning eller akademiska studier från ett annat land 

För dig som har en utländsk lärarutbildning eller akademiska studier från ett annat land än Sverige kan Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vara ett alternativ. 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Lärarutbildningar

Totalt antal träffar: 14

Fristående kurser för läraryrket

På varje kurssida kan du läsa vad som krävs för att vara behörig. Glöm inte att du även kan vara behörig genom reell kompetens. 

Anmälan, behörighet och antagning

Kontakta studievägledare för lärarutbildningen

lsvagledning@mau.se