Det finns flera möjliga utbildningsvägar för dig som vill bli lärare. På Malmö universitet kan du studera till lärare oavsett vilken studiebakgrund du har. Kontakta studievägledare för att få råd och stöd gällande dina egna intressen.

Flera utbildningsvägar:

  • för dig som inte tidigare studerat på universitetsnivå men skulle vara intresserad av arbete inom förskola/skola.
  • för dig som redan har högskolepoäng inom ett eller flera ämnen och skulle vara intresserad av arbete inom förskola/skola.
  • för dig som har en oavslutad förskollärar- eller lärarutbildning.
  • för dig som arbetar inom förskola, fritidshem eller skola utan behörighet.
  • för dig som studerat eller arbetat som lärare i ett annat land.

Fristående kurser för läraryrket

På varje kurssida kan du läsa vad som krävs för att vara behörig. Du kan också vara behörig genom reell kompetens. 

Totalt antal träffar: 36

För dig som arbetar som lärare – VAL

För dig som redan arbetar som lärare, inom fritidshem eller inom förskola med en förskollärares arbetsuppgifter kan "Vidareutbildning av lärare (VAL)" vara ett alternativ.

Vidareutbildning av lärare (VAL)

För dig som har en utländsk lärarutbildning – ULV

För dig som har en utländsk lärarutbildning eller en utländsk kandidatexamen i ett svenskt skolämne kan "Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)" vara ett alternativ.

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)

Lärarutbildningar

Totalt antal träffar: 12

Anmälan och behörighet

Anmälan, behörighet och antagning

Kontakta studie- och karriärvägledare

lsvagledning@mau.se