Vill du läsa ett program på högskolenivå med saknar behörighet i naturvetenskapliga och tekniska ämnen? Då kan en förberedande utbildning vara något för dig. Förutom att avslutad utbildning ger dig behörighet att studera vidare så är det även en bra förberedelse för fortsatta universitetsstudier.