Vill du läsa ett program på högskolenivå med saknar behörighet i naturvetenskapliga och tekniska ämnen? Då kan en förberedande utbildning vara något för dig. Förutom att avslutad utbildning ger dig behörighet att studera vidare så är det även en bra förberedelse för fortsatta universitetsstudier.

Hitta utbildning

På Malmö universitet kan du läsa introduktionsutbildning på hel- eller halvfart för att öka dina kunskaper i svenska, komplettera dina betyg och få behörighet för högskolestudier. Du kan också välja att läsa naturvetenskapligt/tekniskt basår för att komplettera dina betyg med de förkunskaper som behövs för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik. Efter godkänt basår har du platsgaranti på de högskoleingenjörsutbildningar vid Malmö universitet som startar nästkommande hösttermin.