Att vara ung och leva med en inflammatorisk tarmsjukdom - ur ett nationellt perspektiv är en tvärvetenskaplig forskningsplattform.

Om forskningsplattformen

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en kronisk sjukdom som har en betydande påverkan på unga personers hälsa. Den innebär inte bara fysiska påfrestningar utan påverkar även den mentala och sexuella hälsan. Forskningen fokuserar på unga människor i åldern 18-35 år med IBD och deras hälsa i en nationell kontext och med ett interprofessionellt perspektiv.

Målet med denna plattform är att främja en mer jämlik hälsa genom att adressera problemen från olika perspektiv och genom nationellt samarbete. Genom att öka kunskapen och förståelsen strävar vi efter att mildra den negativa påverkan på unga personers fysiska, mentala och sexuella hälsa.

Samarbetspartners

  • Skånes universitetssjukhus
  • Region Östergötlands sjukhus och hälsovård
  • University Hospital Centre Zagreb (KBC)
  • Lunds universitet