Presentation

Prof. biomedicinsk teknologi, fil. dr. i biokemi, docent i analytisk kemi. Forskningsintresse: elektroanalys, (elektro)analytisk kemi för studier av enzymer, celler och biologiska barriärer (tex hud, tarm), utveckling av RFID (bio)sensorer för icke-invasiv monitorering av läkemedelsfrisättning (t.ex. , topikal frisättning, kosmetik), karakterisering av inflammatoriska och cancer-relevanta reaktioner (t.ex. hudcancer).