Fakta

Kontaktperson:
Christofer Berglund
Finansiärer:
  • Formas – Vetenskapsråd för hållbar utveckling
Ansvarig vid Malmö universitet:
Christofer Berglund
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Ketevan Bolkvadze – Department of Political Science: Lund University
  • Karli Storm – VERA Centre for Russian and Border Studies: University of Eastern Finland
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2024
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Integrationsfrågor är angelägna i gränsregioner, särskilt när invånarna särskiljer sig från majoritetsbefolkningen genom att ha band till fränder utanför landets gränser. Dessa situationer leder ofta till konflikter mellan centralmakten, minoriteter i periferin, och deras externa hemland. Men vår kunskap om de maktlandskap som råder i dessa gränsregioner är begränsad.

Detta projekt samlar ett tvärvetenskapligt forskarlag som kartlägger de integrationsstrategier som står till centralmaktens förfogande och undersöker hur minoriteter navigerar i det resulterande maktlandskapet.

Vi fokuserar på tre paradigmatiska fallstudier:

  • Estlands ryska gränsregion (Ida- Viru),
  • Georgiens armeniska gränsregion (Javakheti), och
  • Azerbajdzjans iranska gränsregion (Lankaran).

Alla dessa fall är omstridda gränsregioner, som i början på 1990-talet var hem åt separatistiska rörelser, men som centralmakten senare integrerat under demokratiska, semi-auktoritära, respektive auktoritära former. Undersökningen använder mixade metoder för att blottlägga hur spatiala, demografiska, och politiska integrationsmekanismer fungerar i dessa disparata kontexter. Denna forskningsansats tillåter oss att utvinna kunskap om hur inkluderande institutioner kan utformas i splittrade samhällen, som vi kommer att kommunicera till berörda parter. Resultaten är även relevanta för andra stater som planerar för att integrera transnationella minoriteter.

Resultat

  • Artikel av Christofer Berglund, Marko Dragojevic och Timothy Blauvelt i tidskriften Nationalism and Ethnic Politics, volym 27, nummer 2, 2021:

Sticking Together? Georgia’s “Beached” Armenians between Mobilization and Acculturation

  • Kapitel av Christofer Berglund i "Russian Studies, Political Science, and the Philosophy of Technology". Redaktörer: Guoli Liu and Joanna Drzewieniecki, Lanham: Lexington Books.

Matched-Guise Reloaded: Revising a Classic Experiment for Complex Multi-Lingual Settings