Fakta

Kontaktperson:
Christofer Berglund
Finansiär:
  • Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling
Ansvarig vid Mau:
Christofer Berglund
Samarbetspartners:
  • Ketevan Bolkvadze – Department of Political Science: Lund University
  • Karli Storm – VERA Centre for Russian and Border Studies: University of Eastern Finland
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2025
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

InBorder undersöker formella och informella aspekter av governance i gränsregioner med fokus på tre paradigmatiska fall: ryssar i Estlands Ida-Viru-distrikt, armenier i Georgiens Javakheti-distrikt och talysher i Azerbajdzjans Lenkaran-distrikt. Alla tre bebos av minoriteter som har kulturella band till den angränsade grannstaten och invånarna mobiliserade dessutom för ökad autonomi i början på 1990-talet. Vi undersöker centralmaktens ansträngningar för att integrera minoriteten i dessa periferier såväl som reaktionerna bland de sistnämnda. Genom jämförelser både inom fallen och mellan fallen strävar forskargruppen efter att generera kunskap som är till hjälp för att utforma inkluderande institutioner i splittrade samhällen.

Resultat

  • The “Ultimate Toponym” and National Imaginaries in Georgia and Azerbaijan. Storm (Kap 2) i Encountering Toponymic Geopolitics [red] Sergei Basik. Abingdon: Routledge.
  • Accepting Alien Rule? State-Building Nationalism in Georgia’s Azeri Borderland. Berglund (Kap 6) i Post-Soviet Conflict Potentials [red] Cindy Wittke. Abingdon: Routledge.
  • Matched-Guise Reloaded: Revising a Classic Experiment for Complex Multi-Lingual Settings. Berglund i Russian Studies, Political Science, and the Philosophy of Technology [red] G. Liu & J. Drzewieniecki. Lanham: Lexington Books.
  • Sticking Together? Georgia’s “Beached” Armenians Between Mobilization and Acculturation. Berglund i Nationalism and Ethnic Politics 27 (2): 109-127.