Presentation

Christofer Berglund (FD, docent) forskar inom fälten jämförande politik och internationella relationer med inriktning på: nationalism och etniska konflikter; statsbyggnad och säkerhetspolitik; samt hybridregimer och demokratisering. Han fokuserar på de postsovjetiska staterna i Eurasien.

I sin doktorsavhandling undersökte han den georgiska regeringens försök att efter Rosenrevolutionen integrera två gränsregioner, den ena befolkad av armenier (Javakheti) och den andra av azerer (Kvemo Kartli). Berglund har tidigare arbetat som analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), som postdoktor (SYLFF stipendiat) vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och som forskare vid Institutionen för säkerhetsstudier, Univerzita Karlova.

Han leder ett projekt med finansiering från Formas, "Att planera för integration: maktlandskap och governance i gränsregioner" [InBorder], som jämför de mekanismer varigenom transnationella minoriteter integreras i sina respektive värdstater, Estland, Georgien, och Azerbajdzan. Berglund är även knuten till Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Där leder han ett projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen: "Conscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet Estonia and post-independence Finland" [CoDS].

Hans senaste artiklar har publicerats i Problems of Post-Communism, Journal of Political and Military Sociology, Nationalism and Ethnic Politics, Europe-Asia Studies, och Dynamics of Asymmetric Conflict. Berglund har bidragit med kapitel till flera antologier, och skrivit för Foreign Policy och Jane's Intelligence Review.

Berglund har tidigare varit Fulbright-stipendiat hos Harvard University's Davis Center for Russian and Eurasian Studies samt gästforskare hos George Washington University's Elliott School of International Affairs (IERES), Institute of International Relations (IIR) Prague, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS), och Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han är associerad med International Centre for Defence and Security (ICDS) i Tallinn.