Presentation

Christofer Berglund (FD, docent) forskar inom fälten jämförande politik och internationella relationer med inriktning på: nationalism och etniska konflikter; statsbyggnad och säkerhetspolitik; samt hybridregimer och demokratisering. Han fokuserar på de postsovjetiska staterna i Eurasien.

I sin doktorsavhandling undersökte han den georgiska regeringens försök att efter Rosenrevolutionen integrera två gränsregioner, den ena befolkad av armenier (Javakheti) och den andra av azerer (Kvemo Kartli). Berglund arbetade som analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), och som postdoktor (SYLFF stipendiat) vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, innan han tillträdde som lektor på Malmö universitet år 2018.

Han leder ett projekt med finansiering från Formas, "Att planera för integration: maktlandskap och governance i gränsregioner" [InBorder], som jämför de mekanismer varigenom transnationella minoriteter integreras i sina respektive värd stater, Estland, Georgien, och Azerbajdzan. Berglund är även knuten till Institutionen för säkerhetsstudier, Univerzita Karlova och till Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Där leder han ett projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen: "Conscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet Estonia and post-independence Finland" [CoDS].

Hans senaste artiklar har publicerats i Problems of Post-Communism, Nationalism and Ethnic Politics, Europe-Asia Studies, Dynamics of Asymmetric Conflict, och Nations and Nationalism. Berglund har bidragit med kapitel till flera antologier, och skrivit för Foreign Policy.

Berglund har varit gästforskare hos George Washington University's Elliott School of International Affairs (IERES), Institute of International Relations (IIR) Prague, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS), och Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han samarbetar med International Centre for Defence and Security (ICDS) i Tallinn.