Presentation

Mina forskningsintressen ligger inom fälten jämförande politik och internationella relationer med inriktning på: nationalism och etniska konflikter; statsbyggnad och säkerhetspolitik; samt hybridregimer och demokratisering. Jag fokuserar på de postsovjetiska staterna i Eurasien.

I doktorsavhandlingen undersökte jag den georgiska regeringens försök att efter Rosenrevolutionen integrera två gränsregioner, den ena befolkad av armenier (Javakheti) och den andra av azerer (Kvemo Kartli). Resultat från detta projekt tilldelades en Best Doctoral Student Paper Award (Kategori: Kaukasus-Ryssland-Ukraina) på 2014 års ASN konferens. Jag disputerade från Uppsala universitet 2016 och fick året därpå ett postdoc-stipendium från Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF). Efter en tids arbete hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) anslöt jag som lektor till Malmö universitet år 2018.

Jag leder ett projekt med finansiering från Formas, där vi jämför de mekanismer varigenom transnationella minoriteter integreras i sina respektive värd stater, Estland, Georgien, och Azerbajdzan: "Att planera för integration: maktlandskap och governance i gränsregioner" [InBorder]. Jag är även knuten till Institutionen för säkerhetsstudier, Univerzita Karlova och till Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Där leder jag ett projekt med finansiering från Östersjöstiftelsen: "Conscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet Estonia and post-independence Finland" [CoDS]. Jag samarbetar i denna kontext med International Centre for Defence and Security (ICDS) i Tallinn.

Mina senaste artiklar har publicerats i Nationalism and Ethnic Politics, Europe-Asia Studies, Dynamics of Asymmetric Conflict, Nations and Nationalism, och Journal of Language and Social Psychology. Jag har bidragit med kapitel till flera antologier, och författat rapporter för Foreign Policy.

Jag har tidigare varit gästforskare hos George Washington University's Elliott School of International Affairs (IERES), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Institute of International Relations (IIR) Prague, och på flera universitet och tankesmedjor i Kaukasus.