Fakta

Kontaktperson:
Reza Malekian
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Reza Malekian
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Automotive industry
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2026
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Huvudmålen för detta projekt är:

  • Att bedriva spjutspetsforskning inom det snabbt växande området intelligenta transportsystem, med särskilt fokus på autonoma transporter och uppkopplade fordon.
  • Att granska och analysera relevant vetenskaplig och teknisk litteratur inom området.
  • Att utveckla nya metoder för autonoma transporter och uppkopplade fordon. Forskningen kommer att omfatta både modellering, simulering och experiment/testbäddar. Avkänning, fordonskommunikationsteknik och AI-teknik i autonoma transporter och uppkopplade fordon kommer också att studeras i detta sammanhang.
  • Att utveckla och testa lösningar och metoder i ett experimentellt upplägg.
  • Att samarbeta med nationella och internationella forskningspartners, både från akademi och företag då projektet kommer att ske i samarbete med industrin.

Läs mer om projektet på den engelskspråkiga sidan