Fakta

Kontaktperson:
Maria Silwer
Finansiär:
  • Institutionen för naturvetenskap matematik och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Lisa Björklund Boistrup
Projektperiod:
01 september 2023 - 31 januari 2028
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Mitt forskningsintresse handlar om bedömning som sker i matematikklassrummet när elever lär sig matematik genom interaktion med digitala resurser. Hur påverkar denna bedömning elevernas identitetsskapande? Fokus är på elever i årskurs 4-6 i Sverige.