Presentation

Jag heter Maria Silwer och är doktorand vid NMS. Mitt forskningsintresse handlar om bedömning som sker i matematikklassrummet när elever lär matematik genom interaktion med digitala resurser. Hur påverkar denna bedömning elevernas identitesskapande? Fokus är på elever i årskurs 4-6 i Sverige.

Min bakgrund består av en lång undervisningserfarenhet som lärare och förstelärare (i matematik) för elever i årskurs 1-6. Jag har även arbetat med lärares lärande i matematikdidaktik på det som då hette Pedagogisk Inspiration i Malmö, varit matematikutvecklare i en av Malmös stadsdelar och lett matematiklyftet. Under senare år har jag arbetat som universitetsadjunkt på Högskolan Kristianstad.

Under 2024 undervisar jag i kursen Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass samt gör VFU-besök hos blivande grundskollärare.

Konferenser där jag presenterat min forskning:

  • 2024 - Matematikbiennalen

  • 2024 - MADIF-14

  • 2024 - Poster presentation på FAME (Nederländerna)

  • 2024 - Presentation av min forskning på OsloMet