Presentation

Jag heter Maria Silwer och är doktorand vid NMS. I min forskning undersöker jag bedömning i matematikklassrummet (årskurs 4-6). Vad berättar eleverna; när sker bedömning, hur, av vem, hur påverkas eleverna av den bedömning som sker? Vad berättar lärarna? Hur ser den sammanfattande bilden ut?

Min bakgrund består av en lång undervisningserfarenhet som lärare och förstelärare (i matematik) för elever i årskurs 1-6. Jag har även arbetat med lärares lärande på det som då hette Pedagogisk Inspiration i Malmö, varit matematikutvecklare i en av Malmös stadsdelar och lett matematiklyftet. Under senare år har jag arbetat som universitetsadjunkt på Högskolan Kristianstad.

Under 2022-2023 undervisar jag Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass samt gör VFU-besök hos blivande grundskollärare.