Presentation

Li Jönsson arbetar med konstruktiv design forskning med fokus på spekutiva och indragande demokratiska processer. Fokus i hennes arbete är att bidra till eko-social hållbarhet genom design.

För mer direkta exemel på forskningsrojekt se Sorg och Hopp i Omställning samt Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och framtider som utforskar designpraktiker bortom framstegsfokus.