Fakta

Kontaktperson:
Stephen Marr
Finansiär:
  • Formas
Ansvarig vid Mau:
Stephen Marr
Externa projektmedlemmar:
  • Professor Jennifer Hart Virginia Polytechnic University
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2026
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet utforskar samhällsdrivna svar på transportmisslyckanden i Detroit. Forskningen ligger i linje med en tvärvetenskaplig forskningsfront som engagerar Den globala söderns urbana perspektiv för att förstå hur sårbara urbana miljöer tillämpar innovativa ”gör-det-själv”-strategier för att mildra utmaningar till följd av otillräcklig infrastruktur eller otillräckligt tillhandahållande av offentliga tjänster. Forskningen undersöker en gräsrotstransportlösning i Detroit, informellt kallad "Ghetto Uber."

Projektet använder ett transdisciplinärt tillvägagångssätt och samarbetar med två Detroit-baserade organisationer, Ghana Think Tank och Transportation Riders United, för att genomföra samhällsengagerad forskning som:

  • a) undersöker nuvarande praxis för samhällsinitierade transportlösningar;
  • b) identifierar samhällets behov och preferenser för ett mer rättvist, inkluderande och hållbart transportsystem;
  • c) inkluderar offentliga och privata aktörer för att utveckla en genomförandeplan. Forskningen kommer att använda mixade metoder, inklusive fältarbete varje projektår, vilket resulterar i vetenskapliga artiklar, webbaserade verktyg för kartläggning av gemenskaper och en policyöversikt.

Hållbarhetsmål

Forskningen främjar ett nytt förhållningssätt inom hållbar stadsutveckling, med utgångspunkt i rättvisa och inkludering, genom att fokusera på erfarenheterna från marginaliserade invånare i syfte att utveckla städer som fungerar bättre för alla i enlighet med FN:s hållbarhetsmål 10, 11 och 17.