Fakta

Kontaktperson:
Kim Ridell
Ansvarig vid Mau:
Kim Ridell
Projektperiod:
01 september 2021 - 31 augusti 2026

Om projektet

I projektet studeras grafiska modellers inramning av narrativ genre i undervisning i grundskolans tidigare år. Språk- och litteraturdidaktiska implikationer utifrån 1) modellernas utformning, 2) lärares didaktiska design och iscensättning av undervisningsmoment samt 3) elevernas möte med och förståelse av narrativ text genom de grafiska modellerna undersöks för att bidra till ökad didaktisk medvetenhet kring undervisning innehållande konstruktion och dekonstruktion av narrativa texter.