Presentation

Doktorand i språk- och litteraturdidaktik (sedan 2021) med fokus på läs- och skrivundervisning i grundskolans tidigare år. Pågående forskningsprojekt fokuserar på grafiska modellers representation av narrativ text samt hur lärare och elever (re-)designar iscensättningen av såväl modeller som narrativ text. Flera teoretiska konstruktioner inom socialsemiotisk teoribildning tillämpas för att analysera komplexiteten i dessa multisemiotiska processer.

Som lärarutbildare rör jag mig främst inom svenskdidaktiska kurser mot grundskolans tidigare år. Här är relationen mellan teori och undervisningspraktik särskilt relevant som ett verktyg att bidra till studenters didaktiska medvetenhet för att kunna göra väl reflekterande val i sin kommande undervisning.

Meriter