Fakta

Kontaktperson:
Hanna Sjögren
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Hanna Sjögren
Externa projektmedlemmar:
  • Sara Carlbaum - Umeå universitet
Projektperiod:
01 januari 2024 - 30 juni 2027

Om projektet

Utbildningssystem i demokratiska samhällen har alltid behövt hantera motsättningen mellan individers frihet och skolan som en gemensam institution som skapar lika möjligheter för framtidens medborgare. Möjligheten för vårdnadshavare i Sverige att göra skolval för sina barns räkning introducerades under 1990-talet utifrån argument om att öka individens frihet genom att lämna över en del av beslutet om elevers skolplacering till deras vårdnadshavare. Utbildningsvetenskaplig forskning som har studerat konsekvenser av reformen visar att den bidragit till ökad segregation vid skolplacering, det vill säga till att minska skolans roll i att skapa förutsättningar för gemensamma värden och kollektiv sammanhållning. Eftersom svenska kommuner har rätt till en hög grad av självbestämmande varierar organiseringen av skolvalet mellan kommuner. Kommuners arbete med skolplacering påverkas av hur lokala skolvalssystem utformas.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka och analysera hur grundskoleplaceringar genom skolval organiseras i svenska kommuner. Denna studie bidrar med konkret kunskap och djupare förståelse för de problem som skolans dubbla uppdrag innebär och hur kommunala tjänstemän på olika sätt hanterar konkreta dilemman vid skolplacering i grundskolan. I förlängningen kan projektets resultat informera policy om konsekvenser av regler och riktlinjer för skolval och skolplacering. Särskilt betydelsefull kommer studien vara för att peka på problem med likvärdighet. Den här kunskapen är betydelsefull både för tjänstemän och politiker på olika nivåer, samt för den utbildningsvetenskapliga forskningen om de värdekonflikter som organiseringen av utbildning innebär.

Tre delstudier

Tre delstudier genomförs:

  • en nationell kartläggning;
  • kvalitativa intervjuer;
  • och fördjupande etnografiska fallstudier.

För att analysera resultaten används teorier om tjänstemäns handlingsutrymme som synliggör de konflikter och dilemman som uppstår när kommuner genomför grundskoleplaceringar genom skolval.