Presentation

Jag har en bakgrund inom statsvetenskap och teknik- och vetenskapsstudier. Under de senaste 13 åren har jag arbetat med och forskat om utbildning.

I min forskning intresserar jag mig dels för miljöfrågor i relation till utbildning, dels för implementering av utbildningspolicy. Jag utgår huvudsakligen från kritiska perspektiv på utbildning och barndom.

Tidigare har jag bland annat studerat hur lärarutbildare skapar gemensamma förståelser kring begreppet hållbar utveckling i sin undervisning, hur svenskar födda mellan 1910–1940 minns naturen i sin barndom, samt hur samtida miljö- och klimatförändringar bidrar till nya idéer om barndomar.

Idag forskar jag främst om hur kommunala tjänstemän och vårdnadshavare ser på konflikten mellan individens frihet och elevers lika möjligheter vid skolplaceringar och skolval.

Jag undervisar på förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen (inriktning fritidshem) och ämneslärarutbildningen i samhällskunskap samt på olika fristående kurser. Jag är kursansvarig för Barndom och klimatförändringar (grundläggande nivå), Kvalitativa forskningsintervjuer (forskarutbildningsnivå) och Fritidspedagogik: Barndom och fritidshem i förändring (grundläggande nivå).

Jag är också sedan flera år medlem i redaktionen för webbtidningen S.O.S - Skola och Samhälle.