Fakta

Kontaktperson:
Susanna Hedenborg
Finansiär:
  • Mistra
Ansvarig vid Mau:
Susanna Hedenborg
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 januari 2020 - 12 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Vi tror att samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag är vägen framåt. Vi är många som håller på med idrott eller friluftsliv på ett eller annat sätt. 4,6 miljoner människor är med i en idrotts- eller friluftsorganisation och många fler idrottar, är ute i naturen, tittar på idrott eller skjutsar till aktiviteter.

Tänk vilken effekt det skulle bli i samhället om vi kan hitta lösningar på våra miljöutmaningar som alla kan bidra till, såväl idrotts- som friluftsintresserade, myndigheter, företag och organisationer. Forskningen i Mistra Sport & Outdoors består av sex teman: Kunskap och omvandling Hållbara transportlösningar Hållbar användning av mark och vatten Material och hållbar utrustning Hållbara evenemang Beteenden, styrmedel och utveckling.