Presentation

Daniel Svensson, fil. dr. i historia och docent i idrottsvetenskap, är verksam som biträdande lektor i sport management på Idrottsvetenskap (IDV). Forskar inom sport management och idrottsvetenskap, med viss slagsida mot idrottshistoria och miljöhistoria. Svensson disputerade vid KTH 2016, med en avhandling om konditionsidrottens historiska relation till fysiologisk forskning. Hans forskning har ofta ett historiskt perspektiv, men även mer nutidsorienterade inslag. Sportifiering, vetenskapliggörande och relationen mellan idrott, friluftsliv och miljö har varit bärande teman.