Presentation

Forskar om brottslighetens geografi, gängvåld och utsatta områden. Arbetar för närvarande med projekt kring covid-19 och brott; polisens brottsförebyggande arbete; utsatta områden och gängvåld.

De flesta studierna är inriktade på anlagda bränder, skjutningar och gatuvåld, men några studier tar ett bredare grepp på brottslighet i allmänhet, inklusive stölder och skadegörelse.

@mannegerell på twitter

Blogg: Kriminologiska funderingar