Presentation

Forskar om brottslighetens geografi, gängvåld, utsatta områden och förebyggande arbete. Pågående större projekt: * Polisens kamerabevakning, tillsammans med Karl Kronkvist, Mona Tykesson samt Anton Berg, Martin Boldt och Kenneth Levenhagen vid Blekinge Tekniska Högskola och Giovanni Circo
* Organiserad brottslighet och krypterade appar, tillsammans med Kim Moeller och London School of Economics
* Otrygghetens geografi, tillsammans med Karl Kronkvist och Nicklas Guldåker vid Lunds universitet
* Effekt av att klassas som utsatt område, huvudansvar Jeff Mitchell vid Umeå Universitet
* Effekten av förändringar i fysisk miljö i utsatta områden i Göteborg, med Jens Widmark som drivande
* Insatser mot öppen drogförsäljning i sex skånska kommuner, med Alberto Chrysoulakis

@mannegerell på twitter

Blogg: Kriminologiska funderingar