Fakta

Kontaktperson:
Sebastian Björklund
Finansiär:
  • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Sebastian Björklund
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • MatTek
Samarbetspartners:
  • Peter Spégel - Lunds Universitet
  • Oriflame Cosmetics
  • Cellink
  • Insplorion
Projektperiod:
01 september 2022 - 31 augusti 2026

Projektbeskrivning

Det finns ett stort behov av att kartlägga hur hudens hälsotillstånd påverkas av diverse substanser, både utifrån ett biologiskt och ett fysikalkemiskt/farmaceutiskt perspektiv. Helst bör bägge perspektiven undersökas parallellt genom att kombinera cell-baserade modeller med mer realistiska modeller som efterliknar hudens 3D struktur. Ett stort antal läkemedel och ingredienser i hudvårdsprodukter har undersökts i kliniska studier, och även testats för biologiska effekter genom cellstudier eller hur de penetrerar hudbarriären och påverkar dess biofysikaliska egenskaper. Däremot finns det få studier som inkluderar samtliga perspektiv på ett sätt som möjliggör en bredare förståelse av hur specifika substanser påverkar huden på molekylnivå.

Syftet med detta projekt är därför att anta ett holistiskt angreppssätt av hudforskning med särskilt fokus på hur fettlösliga vitaminer (retinol, niacinamid) och vattenlösliga vitaminer (niacinamid och dexpanthenol) påverkar vårt största organ. Vi angriper de vetenskapliga frågeställningarna med ett tvärvetenskapligt team som involverar Biofilms - Research Centre for Biointerfaces vid Malmö Universitet och Oriflame Cosmetics AB, CELLINK Bioprinting AB, MatTek och Insplorion AB som huvudpartners.

Vi kombinerar konventionella cellmodeller med 3D modeller av hud och genomför molekylärbiologiska analyser tillsammans med metoder baserade på analytisk kemi och fysikalisk kemi. Med detta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, där ett flertal hudmodeller kombineras tillsammans med en komplementär verktygslåda, är målsättningen att undersöka effekter av vitaminer på de metaboliska vägarna som krävs för att bilda en frisk hud med en välfungerande hudbarriär.

De metaboliska vägarna kommer att undersökas med analyser av gen- och proteinuttryck och fettanalyser baserade på LC/MS (lipidomics). Vidare kommer struktur-funktionssamband mellan hudbarriärens molekylära uppbyggnad och dess barriäregenskaper att undersökas för att bättre förstå vitaminernas dos-respons effekter på huden. Slutligen siktar vi på att utveckla en biofysikalisk metod för att utvärdera hur vitaminer transporteras över biologiska membran baserad på nanoplasmonisk sensorteknik.

Projektsammanfattning

Sammanfattningsvis är syftet att kartlägga hälsofrämjande effekter av vitaminer på huden och verifiera likheter mellan 3D hudmodeller och riktig hud. Med förbättrade 3D hudmodeller in vitro, tillsammans med nya biofysikaliska metoder, blir det möjligt att utvärdera hudvårdsprodukter in vitro vilket kan minimera användningen av djurmodeller. Möjligheten att minska, eller till och med eliminera, kontroversiella djurförsök genom att tillhandahålla tillförlitliga alternativa testmodeller, är till stor nytta för samhället.