Presentation

Min Forskning

Huden utgör en ypperlig barriär som upprätthåller vår vattenbalans och skyddar oss mot farliga kemikalier. Samtidigt kan huden ses som ett gränssnitt som kan utnyttjas för att förse kroppen med läkemedel eller för att samla in biokemiska signaler för diagnos av hudens och kroppens hälso- eller sjukdomstillstånd.

Det övergripande målet med min forskning är att förstå samspelet mellan hudens molekylära tillstånd och hudens barriäregenskaper för läkemedelstransport, samt hur detta samspel är relaterat till enzymers funktion och biokemiska processer i huden. Med ökad kunskap om denna frågeställning kommer det finnas goda möjligheter att utveckla strategier för att upprätthålla den molekylära miljön som enzymatiska och biokemiska processer kräver för att bibehålla god frisk hud och undvika hudsjukdom. Vidare, med ökad förståelse inom detta område finns det goda möjligheter till att utveckla icke-inträngande (eng. non-invasive) verktyg för läkemedelstillförsel över huden samt diagnostisk detektering av biomarkörer som är relevanta för olika sjukdomstillstånd kopplade till såväl huden som den allmänna hälsan.