Presentation

Anna Gustafsson är disputerad i biomedicinsk laboratorievetenskap. Anställd som universitetslektor vid Malmö universitet.