Presentation

Alexander är adjunkt vid institutionen för kriminologi. Hans forskningsintressen kretsar bland annat kring relationen mellan livsstil/rutinaktiviteter och kriminalitet och otrygghet. Även metodologiska frågor kopplade till hur otrygghet kan mätas och studeras utgör en central del av forskningsarbetet.

Alexander undervisar i olika kurser inom kriminologiprogrammet, som till exempel Kriminologisk teori och brottspreventionen.