Presentation

Docent, tekn. dr. i datalogi. Forskar i algoritmteori speciellt avseende geometriska och kombinatoriska beräkningsproblem med koppling till "handelsresandeproblemet". Har vidare intressen kring optimering av sökning och rekommendationer i webbaserade system.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.