Presentation

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER vid institutionen för Globala politiska studier (GPS). Han är sedan 2016 tillsammans med professor Karina Vamling verksamhetsledare för forskningsplattformen RUCARR - Russia and the Caucasus Regional Research vid Fakulteten för kultur och samhälle. Bland externa uppdrag kan nämnas att Petersson är ledamot av styrelsen i Svenska nätverket för europaforskning i statsvetenskap (SNES) och för Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien (Östsällskapet). Han är medlem av redaktionskommittén för Communist and Post-Communist Studies och ingår i bedömarkollegiet för Research Foundation Flanders (FWO).

Petersson hade 2017-2020 flera ledningsuppdrag vid Malmö universitet i sin roll som rektorsråd för forskarutbildnings- och forskningsfrågor. Bland annat var han projektledare för den externa granskningen av forskning vid Malmö universitet, ERA19.

Han var under lång tid verksam vid Lunds universitet, där han var professor i statsvetenskap (2006-2009) och bland annat biträdande föreståndare vid Centrum för Europaforskning (2005-2009). Hans specialområden inkluderar samtida rysk politik, area studies, politisk myt, politiskt språk, legitimitet och legitimeringsstrategier, auktoritära system samt spridning av icke-demokratiska och illiberala normer.

Hans främsta publikationer innefattar Stories about Strangers: Swedish Media Constructions of Socio-Cultural Risk (University Press of America, Lanham, 2006); National Self-Images and Regional Identities in Russia (Routledge Revivals 2018/2001); samt Bo Petersson & Katharine Tyler (eds): Majority Cultures and the Everyday Politics of Difference, (London: Palgrave 2008), Bo Petersson & Karina Vamling (eds): The Sochi Predicament: Contexts, Characteristics and Challenges of the Olympic Winter Games in 2014 (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2013); Hans-Åke Persson, Bo Petersson & Cecilie Stokholm Banke (eds): Playing Second Fiddle? Contending Visions of Europe’s Future Development (Malmö: Universus Academic Press, 2015). Under de senaste åren har han publicerat artiklar i tidskrifter som Demokratizatsiya, East European Politics, Europe-Asia Studies, Forum for EthnoGeopolitics, International Journal of Cultural Studies, NordeuropaForum, Sport in Society, and Problems of Post-Communism. Pågående projekt rör samspel mellan politisk myt och nationell identitet i dagens Ryssland, legitimeringsstrategier i icke-demokratiska system, samt (tillsammans med Derek Hutcheson) undersökningar av lokal legitimitet i samhällsplanering i Ryssland och Sverige.