Bo Petersson

Bo
Petersson
Professor

email icon bo.petersson@mau.se
phone icon 040-6657395

location Globala politiska studier


Mer om min forskning

Presentation

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER vid institutionen för Globala politiska studier (GPS). Han har fr o m ht 2017 ledningsuppdrag vid Malmö universitet i sin roll som rektorsråd för forskarutbildnings- och forskningsfrågor och är i din egenskapen ordförande i Beredningen för forskning och forskarutbildning (BFF). Han är projektledare för den pågående externa granskningen av forskning vid Malmö universitet, ERA19.

Han är vidare sedan 2016 tillsammans med professor Karina Vamling verksamhetsledare för forskningsplattformen RUCARR - Russia and the Caucasus Regional Research vid Fakulteten för kultur och samhälle. Bland externa uppdrag kan nämnas att Petersson är ledamot av styrelsen i Svenska nätverket för europaforskning i statsvetenskap (SNES) och medlem av Svenska Institutets akademiska stipendienämnd för humaniora och samhällsvetenskap.

Han har tidigare under lång tid varit verksam vid Lunds universitet, där han var professor i statsvetenskap (2006-2009) och bland annat biträdande föreståndare vid Centrum för Europaforskning (2005-2009). Hans specialområden inkluderar samtida rysk politik, area studies, politisk myt, politiskt språk, legitimitet och legitimeringsstrategier, nationalism, identitet, spridning av icke-demokratiska och illiberala normer samt hur detta kan motverkas.

Hans främsta publikationer innefattar Stories about Strangers: Swedish Media Constructions of Socio-Cultural Risk (University Press of America, Lanham, 2006); National Self-Images and Regional Identities in Russia (Ashgate, Aldershot 2001); samt Bo Petersson & Katharine Tyler (eds): Majority Cultures and the Everyday Politics of Difference, (London: Palgrave 2008), Bo Petersson & Karina Vamling (eds): The Sochi Predicament: Contexts, Characteristics and Challenges of the Olympic Winter Games in 2014 (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2013); Hans-Åke Persson, Bo Petersson & Cecilie Stokholm Banke (eds): Playing Second Fiddle? Contending Visions of Europe’s Future Development (Malmö: Universus Academic Press, 2015). Under de senaste åren har han publicerat artiklar i tidskrifter som Demokratizatsiya, East European Politics, Europe-Asia Studies, Forum for EthnoGeopolitics, International Journal of Cultural Studies, NordeuropaForum, Sport in Society, and Problems of Post-Communism. Pågående projekt rör samspel mellan politisk myt och nationell identitet i dagens Ryssland, legitimeringsstrategier i icke-demokratiska system, samt (tillsammans med Derek Hutcheson) undersökningar av lokal legitimitet i samhällsplanering i Ryssland och Sverige.