Presentation

Doktorand / Universitetsadjunkt
Sektion 2 / Materialvetenskap och teknologi / Tandteknikerutbildningen

Mitt forskningsområde är högtranslucent zirkoniumdioxid (zirkonia), ett keramiskt material som man gör tandersättningar av. Jag fokuserar på hur materialegenskaperna hos olika typer av zirkonia påverkas av hur materialen hanteras under framställningsprocessen av tandersättningar.

Under framställningen utsätts materialet för ett antal processfaktorer som kan ha en betydande effekt på den slutliga tandersättningens livslängd. För att kunna välja lämpliga procedurer på det tandtekniska laboratoriet och på kliniken och därmed kunna säkerställa hållbara patientbehandlingar behövs min forskning.