Presentation

Mitt forskningsintresse är placerat i gränslandet mellan Design, Medieproduktion och Pedagogik. Medielittracitet är ett centralt begrepp och jag är intresserad av hur medieproduktion som undervisningsform kan utvecklas och beforskas i både grundskola, gymnasium och högre utbildning.