EE

Elin
Ennerberg
Universitetslektor, biträdande

email icon elin.ennerberg@mau.se
phone icon 040-6657780

location Institutionen för samhälle, kultur och identitet


Mer om min forskning

Presentation

Elin Ennerberg är fil.doktor i sociologi. Hon disputerade 2017 vid Lunds Universitet på en avhandling om svensk arbetsmarknad och integration av nyanlända på arbetsmarknaden.

Hon har en postdok-tjänst på fakulteten för Lärande och Samhälle där hon forskar om Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.

Elin är programsamordnare för Studie- och yrkesvägledarutbildningen.