Presentation

Elin Ennerberg är fil.doktor i sociologi. Hon disputerade 2017 vid Lunds Universitet på en avhandling om svensk arbetsmarknad och integration av nyanlända på arbetsmarknaden.

Hennes forskningsintressen rör arbetsmarknadspolitik, organisation, integration och socialpolitik.

Elin undervisar på Studie- och yrkesvägledarutbildningen.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.