Presentation

Elisabeth Mangrio är Leg Sjuksköterska, barnsjuksköterska och docent på Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö universitet. Hennes forskning fokuserar hälso- och sjukvård för familjer med en migrationsbakgrund, samt hur hälsan ser ut för nyanlända flyktingar i Sverige.